Onderwerp: Brancheinformatie

De uitzendbranche kent verschillende instanties die zich specifiek met de uitzendsector bezighouden. De brancheorganisaties Algemene Bond Uitzendondernemingen) (ABU) en Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) zijn de grootste belangenbehartigers in de uitzendsector.
Belangrijke algemene informatie voor de branche zijn de uitzenduren en –omzetcijfers die de ABU en het CBS publiceren. Daarnaast publiceert Flexmarkt elk jaar in juni haar eigen Flexmarkt Omzetranglijst, de toonaangevende ranglijst van uitzendbureaus in Nederland.
Andere informatie uit en over de sector betreft awards, certificering, een maandelijks overzicht van faillissementen en relevante actuele juridische informatie. Ook informatie van en over individuele uitzendbedrijven wordt hier gepubliceerd.

Artikelen over het onderwerp brancheinformatie

Arbeidsmarkt
VPO komt met eigen Marktmonitor

De payroll-branche is het afgelopen jaar met ruim zes procent gegroeid. Dat cijfer is afkomstig uit de eerste VPO-Marktmonitor, die de ontwikkeling van omzet en uren van de Nederlandse payroll-ondernemingen meet.

Brancheinformatie
Uitzendbranche pakt laaggeletterdheid aan

Laaggeletterdheid moet verdwijnen, en daarom begint de uitzendbranche (in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven) een nieuwe actie om mensen met lees- en schrijfproblemen te stimuleren zich te melden voor een cursus lezen en schrijven.

1 246 247 248 249 250 269