Ruud Veltenaar op Flex Event: “Flexibilisering bittere noodzaak”

0

“Wie wil worden verwonderd, verbaasd, verward én wakker geschud, is welkom op het Flexevent bij de keynote van toekomstfilosoof en inspirator van transformatie Ruud Veltenaar. Hij gaat onder meer uitleggen waarom flexibilisering een groot goed is. “Als organisatie kun je tegenwoordig simpelweg niet weten waar je staat over pakweg drie, vier jaar.”

“De wereld is in beweging. Het is nooit goed om een artikel te beginnen met een dooddoener, maar toch is deze uitspraak het vertrekpunt van de visie van TEDx-spreker en bijzonder hoogleraar Ruud Veltenaar.  Graag legt hij de stelling en de gevolgen verder uit: “We bevinden ons midden in een even interessante als confronterende transformatie. De technologische wonderen zijn niet van de lucht, dat zie je overal om je heen. Deze leiden tot talloze sociale innovaties, die op hun beurt leiden tot een democratisering van producten en diensten, en het goedkoper, duurzamer en beter worden van bijvoorbeeld bezit. De transformatie van tegenwoordig heeft dus een enorme impact. Parallel daaraan zie je een verschuiving van de macht – die traditioneel vooral bij de overheid en de vrije markt lag – naar burgers. Het is wat abstract misschien, daarom zal ik wat voorbeelden geven om dit te illustreren. Neem de energiemarkt, daar is een enorme democratisering gaande onder invloed van nieuwe technologieën zoals zonnepanelen voor energieopwekking en batterijen voor energieopslag. Coöperaties van burgers zorgen voor goedkopere en duurzamere energie en nemen daardoor langzaam maar zeker de plek in van de grote energiereuzen. Soortgelijke trends zie je onder andere op het gebied van mobiliteit – met zelfrijdende auto’s – en de financiële dienstverlening, waar blockchain in opkomst is en de concurrentie aangaat met bestaande machten.”

“Flexibilisering onomkeerbaar”

Deze grote lijnen zal Veltenaar ook schetsen tijdens het Flex Event van 27 juni aanstaande (zie kader). Uiteraard gaat vervolgens de focus naar de flexwereld. Want daarover heeft Veltenaar ook het nodige te melden. “Tegen de achtergrond van die grotere transitie is flexibilisering van arbeid onontkoombaar en onomkeerbaar. Zelf ben ik er ook een enorme voorstander van, al ga ik daarmee in tegen de stroom van de overheid, de vakbonden en een deel van de arbeidsmarkt. Flexibilisering is in mijn ogen bittere noodzaak. Als organisatie kun je tegenwoordig simpelweg niet weten waar je staat over pakweg drie, vier jaar. De ontwikkelingen gaan zo hard, de kans is groot dat er een goedkoper of beter substituut komt voor wat jij als organisatie te bieden hebt. Daarom moet je in staat zijn om maximaal te downsizen als dat nodig blijkt. En dat kan niet met een leger van medewerkers met een vast dienstverband. Dat laatste zou het einde van jouw bedrijf betekenen en dus ook langs deze weg het einde van hun dienstverband. Meer flexibele arbeid is nodig om in piekmomenten te kunnen upgraden en in een dalperiode te kunnen downsizen. Buiten dat is flexibilisering goed om die werknemers te vervangen die al jaren niets hebben gedaan om hun kennis en meesterschap op peil te houden. Om kwaliteit van je organisatie te blijven garanderen, is flexibele arbeid nodig. Voor werknemers liggen hier natuurlijk enorme kansen om meerwaarde te bieden. Uiteindelijk geloof ik dat iedereen social entrepeneur wordt. Daar vertel ik tijdens het congres graag meer over…”

Van doom naar gloom

Wie het Flex Event bezoekt zal door Veltenaar worden verwonderd, verbaasd en verward. “Met inspirerende voorbeelden wil ik de zaal laten zien wat de mogelijkheden zijn van technologie en wat een impact dat zal hebben op arbeid. Ook ga ik mensen verwarren. Want het scenario dat ik zie voor de wereld, is in eerste instantie een ‘doomscenario’. Ik geloof dat de huidige generatie te maken gaat krijgen met drie grote crises, die echter noodzakelijk zijn om de wereld in beweging te krijgen. Dat gaat om een ecologische crisis – de klimaatveranderingen gaan sneller dan in de media wordt gesteld – een sociaal-economische crisis – die te maken heeft met de groter wordende verschillen tussen arm en rijk – en tot slot een spirituele crisis. Met die laatste bedoel ik dat we nu op het werk worden geregeerd door spreadsheets en de tucht van KPI’s. Vrijwel ieder mens werkt nu in het verlengde van verwachtingen van een ander, van andermans plannen. Dat leidt nu al tot enorm veel burn-outs. Die drie fundamentele crises, die voor heel veel onrust gaan zorgen, leiden echter ook tot zo veel energie dat de samenleving, en in feite de hele wereld, écht in beweging gaat komen. Dat leidt uiteindelijk tot een nieuwe fase, een betere wereld. En dat is mijn ‘gloomscenario’. Ik ben dus optimistisch gesteld over de toekomst op lange termijn. Maar er moet heel wat gaan gebeuren. En daarom is mijn hoofdboodschap tijdens het Flexevent niet alleen een wake-upcall voor alle aanwezigen, maar vooral ook een call-to-action. Ik wil mensen wakker schudden, laten inzien in wat voor tijd we leven, en aantonen dat verdere flexibilisering van werk in mijn visie hoognodig is.”

Auteur: Paul Poley, redactie Flexmarkt

Topsprekers Flex Event

Ruud Veltenaar is niet alleen affiliate professor aan het institute of International Schools of Business Management (te Londen) en MIT, maar hij is ook veelgevraagd spreker. Hij is een van de topsprekers tijdens het Flex Event op 27 juni.

Optimaal profiteren van de groeiende vraag naar flexkrachten? Kom naar het Flex Event 2017 op 27 juni 2017 op de Golfbaan in Spaarnwoude.. Met alle ontwikkelingen op de huidige arbeidsmarkt is het meer dan ooit belangrijk om een sterke propositie te hebben om succesvol te blijven in deze turbulente markt. Op dit vernieuwde Flex Event 2017 leer jij hoe je zelf de uitdagingen in de flexmarkt omzet in kansen en hoe je jouw positie in de markt versterkt. Meer informatie?

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer