Overgang van concessie is geen overgang van onderneming

0

De individuele afspraak tussen een werknemer en zijn werkgever over aanvulling van zijn WAO-uitkering gaat door de overgang van concessie niet mee over naar de nieuwe werkgever.

De situatie

Een werknemer komt in 1977 als buschauffeur in dienst bij Connexxion. Sinds 2001 is de werknemer als gevolg van mishandeling tijdens zijn werk volledig arbeidsongeschikt. Connexxion heeft sinds die tijd, zonder daartoe bij cao verplicht te zijn, de WAO-uitkering van de buschauffeur tot 100 procent van zijn oorspronkelijke loon aangevuld.

In december 2005 is de concessie van het busvervoer gegund aan Arriva. De werknemer treedt in dienst bij Arriva, die aanvulling op het oorspronkelijke loon voortgezet. Per 1 juni 2006 stopt Arriva met de betaling van de aanvulling. De werknemer wordt uiteindelijk per 1 oktober 2009 met toestemming van het UWV ontslagen.

De vordering

De werknemer beroept zich op de afspraak die hij destijds met Connexxion heeft gemaakt. Hij meent dat door de overgang van concessie ook Arriva is gebonden aan deze afspraak. Hij vordert doorbetaling van de aanvulling tot hij met pensioen gaat. Daarnaast vindt hij zijn ontslag kennelijk onredelijk.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat bij een overgang van een concessie alleen de arbeidsvoorwaarden uit de toepasselijke cao mee over gaan en niet de individuele afspraken. Dat is op te maken uit de Memorie van Toelichting bij de Wet personenvervoer.

Ook zijn de regels over de overgang van een onderneming bij de aanbesteding van concessies voor exploitatie van buslijnen niet van toepassing als er geen materiële activa, zoals bussen, worden overgenomen. Omdat Arriva geen materiële activa van Connexxion heeft overgenomen, is er geen sprake van een overgang van onderneming. De afspraak die de werknemer met Connexxion had, is niet overgaan op Arriva, en die hoeft die de aanvulling dus niet aan de werknemer te betalen.

Bron:
LJN BO3223
, Kantonrechter Leeuwarden
Overgang van onderneming artikel 7:662 BW
Eerste aanleg, 3 november 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer