Ruim 50.000 uitzendkrachten in de WW

0

Het zijn vooral jongeren die hun baan verliezen op dit moment. Ook vanuit de uitzendsector zijn veel uitzendkrachten in de WW beland. Deze groep flexkrachten wordt het hardst geraakt door de coronacrisis.

Dat bevestigen de cijfers van het UWV, waarvan de details in de Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei 2020 zijn gepubliceerd.

Instroom uitzendkrachten

De uitzendbranche behoort, samen met de horeca, schoonmaakbranche en de detailhandel, tot de sectoren met de sterkste stijging van het aantal WW-uitkeringen. Het aantal lopende WW-uitkeringen (saldo nieuw-beëindigd) vanuit de uitzendsector nam in mei met 6,3% toe ten opzichte van april naar bijna 51.620. Zoveel uitzendkrachten zitten er momenteel dus in de WW.

Het totaal aantal nieuwe WW-uitkeringen (totale instroom) van uitzendkrachten vanaf januari tot en met mei is 51.516. Zoveel uitzendkrachten zijn dus hun baan al verloren dit jaar. Ter vergelijking: dit aantal was in dezelfde periode vorig jaar 18.000.

TOFA-regeling

Er zijn ook flexkrachten die geen recht hebben op een WW-uitkering en dus tussen wal en schip vallen, zoals studenten die bijverdienen, uitzendkrachten en anderen die net zijn begonnen met werken (en nog geen WW-rechten hebben opgebouwd). Naar verluidt gaat het om tienduizenden mensen. De flexkrachten die werkloos zijn geworden vanwege de coronacrisis en niet voldoen aan de voorwaarden voor de WW of de bijstand, kunnen vanaf 22 juni een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Vooral jongeren in de WW

Het aantal WW-uitkeringen is vooral onder jongeren tot 25 jaar is flink toegenomen. Eind mei verstrekte UWV 31.100 uitkeringen aan deze leeftijdsgroep. Ter vergelijking, eind februari ging het om 10.800 uitkeringen. Het aantal ontvangers van een uitkering in de leeftijdsgroep van 15 tot en 25 jaar is in drie maanden tijd dus verdrievoudigd. Het aantal WW-uitkeringen aan jongeren steeg vooral tussen maart en februari (+45%) en tussen april en maart (+81%).
“Jongeren zijn vaak de eerste groep die bij een krimp van de werkgelegenheid hun baan verliezen. Dit komt omdat zij vaak werken met een tijdelijk contract. Daarentegen zijn jongeren ook vaak de eerste die weten te profiteren als de arbeidsmarkt weer aantrekt”, zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij het UWV.

Enorme piek in april

In mei verstrekte UWV in totaal 42.000 nieuwe uitkeringen. Doordat er ook mensen uitstroomden waren er per saldo 9.000 meer WW-uitkeringen dan in april, toen het totale aantal WW-uitkeringen al explosief was toegenomen (+ 74.000). Het totaal aantal lopende WW-uitkeringen is eind mei opgelopen tot 301.000. Dat betekent dat het aantal WW-uitkeringen in de drie maanden dat de coronamaatregelen van kracht zijn met ruim een kwart gestegen. (In februari telde het UWV nog 240.000 WW-uitkeringen). De toename in mei is wel minder groot dan in de maand ervoor. De instroom nam vanaf de tweede helft van maart – toen de coronamaatregelen van kracht waren – toe. Vooral in april piekte de instroom in de WW. De instroom is in mei weer wat afgenomen.

CBS: minder grote toename werkloosheid

Het CBS meldt dat het aantal mensen met betaald werk in mei verder is afgenomen met 24.000. Deze daling is minder groot dan in april (-160.000). Ook het CBS ziet dus een minder grote toename van de werkloosheid dan in april.
Het aantal mensen met betaald werk nam na februari in totaal af met 201.000. Vooral onder jongeren was de afname groot: van 1,4 miljoen in februari tot minder dan 1,3 miljoen in mei (daling van 139.000).
Het aantal werklozen groeide in mei naar 330.000, oftewel 3,6% van de beroepsbevolking. In maart was het werkloosheidscijfer nog 2,9%. Overigens valt dit werkloosheidspercentage nog steeds binnen de kraptegrens (<4%), zoals Wim Davidse (hoofdredacteur Flexmarkt) toelicht.

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer