‘Neem payroller mee bij NOW-afspraken werkbehoud inlener’

0

Een payrollonderneming zou moeten kunnen meeliften op de schriftelijke afspraken over werkbehoud die de inlener maakt in het kader van de NOW-regeling. Daarvoor pleit Hendarin Mouselli (VRF Advocaten) in haar column voor Flexmarkt.

Payroller en inlener zij-aan-zij

Nadat begin 1900 de verkoop van motorfietsen een succes bleek te zijn, kwam ook het mankement ervan naar voren. Er kon slechts één persoon op rijden. Om dat ‘probleem’ te verhelpen, werd de zijspan bedacht. Een zijspan kan demontabel zijn. Juist daarom wordt ook wel eens gesproken van een ‘motor met zijspan’. Deze motor met zijspan kan eigenlijk worden vergeleken met de payroll driehoeksverhouding. De inlener is de motor. De payrollonderneming is de zijspan. Samen rijden ze op de arbeidsrechtelijke weg als materieel en formeel werkgever. Ze genieten van hetzelfde uitzicht op die weg. Zij-aan-zij.
Althans, voor alles, behalve als ze op weg zijn naar het UWV voor de aanvraag van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Dan wordt de payrollonderneming als ‘zijspan’ losgekoppeld van de inlener als ‘motor’. Ieder voor zich dient een NOW-aanvraag in te dienen. Opeens is er geen spoor meer te bekennen van de zij-aan-zij gedachte. De inlener apart. De payrollonderneming apart.

Lees ook: NOW 2.0: huidige regeling wordt verlengd en uitgebreid

Afspraken over werkbehoud

De NOW geeft de mogelijkheid dat als een concern minder dan 20% omzetdaling heeft, per 5 mei 2020 de NOW-aanvraag ook op werkmaatschappijniveau kan worden ingediend. Uiteraard mits de werkmaatschappij wel aan alle NOW-voorwaarden voldoet. Eén van die voorwaarden is dat de werkgever voorafgaand aan de NOW-aanvraag met de belanghebbende verenigingen van werknemers – bedoeld in artikel 3, derde lid, Wet melding collectief ontslag (WMCO) – schriftelijke afspraken maakt over werkbehoud. Bij werkmaatschappijen met minder dan twintig werknemers volstaat een akkoord van een vertegenwoordiging van de betrokken werknemers. Stel dat de inlener een dergelijke afspraak over ‘werkbehoud’ heeft gemaakt met de vakbonden, mag de payrollonderneming dan daar ook een beroep op doen? Oftewel kan de payrollonderneming als ‘zijspan’ weer worden gemonteerd aan inlener als ‘motor’?

Inlenersbeloning payroll

Per 1 januari 2020 geldt de gelijke beloning bij payrolling in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Deze gelijke beloning strekt er toe regels te stellen waardoor in geval van payrolling voor de betreffende payrollkracht de arbeidsvoorwaarden gelden die van toepassing zouden zijn geweest als de opdrachtgever rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de betreffende payrollkracht zou hebben afgesloten. Onder arbeidsvoorwaarden wordt in deze zowel individuele als collectieve en zowel primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden verstaan. Ook de voorwaarden die gelden bij de opdrachtgever als het gaat om ontslag van een werknemer, zoals een sociaal plan of een van-werk-naar-werk-traject, worden hieronder begrepen.

Payrollbedrijf en inlener koppelen bij NOW

Het zou in lijn zijn met de gedachte achter de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) om ook bij de NOW de payrollbedrijf en inlener aan elkaar gekoppeld te houden. Daarom vind ik het bijvoorbeeld verdedigbaar dat de payrollonderneming (als zijspan) ‘mee kan rijden’ op de schriftelijke afspraken over werkbehoud van de inlener (als motor) met bijvoorbeeld een vakbond of vertegenwoordiging van werknemers. Samen op weg naar een succesvolle NOW-aanvraag. De payrollbedrijf zou dan niet ook zelf separaat een dergelijke afspraak over werkbehoud hoeven te maken. En kan dus meeveren op die van de inlener. Of Minister Koolmees bij het nieuwe maatregelenpakket en het UWV mee gaan rijden met deze gedachte, zal moeten blijken. Hoe dan ook: we’ll meet again, in court!

Lees ook: ‘Maak uitzondering NOW-regeling voor uitzend- en payrollbedrijven’

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer