‘Maak uitzondering NOW-regeling voor uitzend- en payrollbedrijven’

0

Duizenden uitzend- en payrollkrachten dreigen op straat te komen staan als niet de uitzondering voor uitzend- en payrollbedrijven wordt gemaakt dat ook op inleners-/opdrachtgeversniveau de voorwaarde van 20% omzetdaling geldt.

Dat stelt VRF Advocaten die namens uitzendbureaus en payrollbedrijven die zij bijstaan een moreel appèl doet op minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om deze uitzondering voor uitzendbureaus en payrollbedrijven te maken.

Voorwaarde 20% omzetverlies

De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling is dat werkgevers een verwacht omzetverlies van minimaal 20% moeten hebben door de coronacrisis.
Maar dit kan voor uitzendbureaus en payrollbedrijven – en dus uitzendkrachten – slecht uitpakken, zoals VRF Advocaten met een fictief voorbeeld duidelijk maakt in de brief aan Koolmees:

Café het Luifeltje heeft vijf mensen in dienst, waarvan Henk er één is. Daarnaast leent Café het Luifeltje 4 mensen in via een payrollonderneming ’Do Good‘, waaronder Astrid. Café het Luifeltje is noodgedwongen gesloten op verzoek van de overheid als gevolg van de coronamaatregelen. Café het Luifeltje kan op grond van de NOW-regeling wel gebruik maken van de NOW-regeling en haar medewerkers in dienst houden. Henk is daar ontzettend blij mee. Do Good kan helaas voor de vier payrollkrachten die zij uitleent aan Café het Luifeltje geen NOW-subsidie aanvragen, omdat Do Good op ondernemingsniveau niet voldoet aan die 20% omzetdaling, terwijl de omzetdaling die zij heeft bij Café het Luifeltje 100% is. Wat betekent dit voor onder meer Henk en Astrid? Henk kan in dienst blijven bij Café het Luifeltje met dank aan de NOW-subsidie. Astrid moet worden ontslagen, omdat Do Good Astrid niet aan het werk kan stellen bij Café het Luifeltje en ook geen ander werk heeft.

Aanbeveling

Een van de vijf aanbevelingen die VRF-Advocaten daarom onlangs al deed met betrekking tot de NOW-regeling is dan ook dat flexondernemingen (in het voorbeeld de payrollonderneming) ook aanspraak zouden moeten kunnen maken op de NOW als de opdracht van een specifieke opdrachtgever (het café) wegvalt of ten minste 20% van de inzet bij die opdrachtgever wordt verminderd. Dit dus naast de mogelijkheid voor flexbedrijven om aanspraak te maken op de NOW als zij ten minste 20% omzetverlies lijden op ondernemingsniveau.

VRF Advocaten wijst erop dat volgens de WAB (en de Ontslagregeling) de payrollkrachten gelijk behandeld dienen te worden als de werknemers in een gelijk(waardige) functie in dienst van de inlener/opdrachtgever. Daar is dus volgens de huidige NOW-regeling geen sprake van. ‘Dat kan toch nooit de bedoeling zijn geweest?’ stelt VRF Advocaten die dus graag ziet dat deze aanbeveling wordt overgenomen door het kabinet.

NS: uitzendkrachten in moeilijke positie

VRF Advocaten staat hierin niet alleen. Werkgeversorganisatie AWVN meldt dat dit ook aan de orde is geweest in een gesprek op 31 maart jl. met minister Koolmees. De NS zou de minister hierin ook hebben gewezen op de moeilijke positie van hun uitzendkrachten. ‘Ze vallen onder de NOW, via het uitzendbureau, hun oorspronkelijke werkgever. Maar uitzendbureaus hebben lang niet allemaal 20% omzetverlies, een vereiste om in aanmerking te komen voor de noodmaatregel. Dat kan tot gevolg hebben dat zij die uitzendkrachten dus toch niet in dienst houden’, zo valt te lezen op de site van de AWVN.

Geen sectorspecifieke aanpassingen

Minister Koolmees gaf deze week tijdens de persconferentie dat er bij de uitvoering van de NOW-regeling geen sprake is van maatwerk. “Er zijn geen sectorspecifieke aanpassingen. De nood is hoog en dus moet de regeling eenvoudig en snel uitvoerbaar zijn. Dit is bedoeld voor bedrijven die in directe geldnood zitten.”
Dat wil niet zeggen dat het kabinet niet openstaat voor suggesties en de uitzendbranche tegemoet wil komen. Insteek van het kabinet is om zoveel mogelijk mensen tijdens de coronacrisis aan het werk te houden. Zo is gisteren bekendgemaakt dat uitzendbureaus en detacheerders die g-rekeningen gebruiken, de Belastingdienst kunnen verzoeken om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren.

UWV-loket open

Vanaf maandag 6 april kunnen werkgevers voor een aanvraag van de NOW terecht bij het UWV.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer