Tag: werving & selectie

Flexwerkers
Arbeidsmigratie stagneert

Het aantal arbeidsmigranten in Nederland uit de
Midden- en Oost-Europese landen die in 2004 zijn toegetreden tot de EU — de
zogeheten MOE-landen — neemt niet verder toe. In april 2008 waren er naar
schatting minimaal 100.000, net als in november 2007.

Brancheinformatie
Voorkomen uitzendovereenkomst onbepaalde tijd

Twee uitzendbureaus in concernverband zijn afgestraft voor een constructie om een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd te voorkomen. Misbruik van recht leidde hierbij tot het buiten toepassing laten van de uitzonderingsbepaling in de CAO voor Uitzendkrachten.

Arbeidsmarkt
Vakantiekrachten

Waar halen we ze vandaan, wat mogen ze wel en niet en hoe zit het met de nieuwe arbeidstijdenwet? Vakantiekrachten: intercedente Najat van uitzendbureau Flexi-bel kan er letterlijk geen genoeg van krijgen. Ze heeft meer opdrachten dan krachten en zoekt naar een oplossing. Najat vertelt haar manager dat ze heeft gelezen dat vakantiekrachten van dertien en veertien jaar langer mogen werken dan voorheen. Samen met haar vestigingsmanager zetten ze het een en ander op een rijtje.

Brancheinformatie
Discriminerende functie-eisen

Miranda, medewerker van uitzendbureau Flexi-bel, zit met de handen in het haar. Zij heeft heel veel opdrachten en het lukt haar niet goed om de juiste uitzendkrachten te vinden. Er komen wel uitzendkrachten binnen, maar het zijn vaak net niet de ‘juiste’.

Werkgeverschap
Ziektewet

De werkgever moet aan zijn zieke werknemer gedurende de eerste twee
ziektejaren ten minste 70% van het loon doorbetalen. Wie geen werkgever (meer) heeft kan een beroep doen op ziekengeld van de Ziektewet.

Werkgeverschap
Opvolgend werkgeverschap

‘Opvolgend werkgeverschap’ gaat het om het overnemen van een personeelslid door een uitzendonderneming of een inlener. Waar moet u als uitzendonderneming allemaal rekening mee houden en hoe kunt u vooraf inspelen op de wensen van uw klant?