Arbeidsmigratie stagneert

0

Het aantal arbeidsmigranten in Nederland uit de
Midden- en Oost-Europese landen die in 2004 zijn toegetreden tot de EU — de
zogeheten MOE-landen — neemt niet verder toe. In april 2008 waren er naar
schatting minimaal 100.000, net als in november 2007.

Dat blijkt uit onderzoek van Regioplan in opdracht van het ministerie van SZW. Vorige week kondigde de ABU al aan dat de groei van de arbeidsmigranten uit MOE-landen zou afnemen in 2009. Nu blijkt dat er al geen sprake van groei meer is.
 
Ook het aantal bij UWV geregistreerde werknemers uit de MOE-landen is niet toegenomen: dit aantal bedraagt steeds ongeveer 75.000 in de periode augustus 2007 tot en met maart 2008. De arbeidsmigranten uit de MOE-landen leveren een welkome bijdrage aan de Nederlandseeconomie. Ze werken vooral in sectoren met moeilijk vervulbare vacatures.
 
Uitzendbureaus moeten worden aangepakt
Het onderzoek van Regioplan rapporteert ook over de maatschappelijke effecten van arbeidsmigratie. Er is goed werk verricht door de werkgroep die vorig jaar is opgericht om knelpunten op het terrein van huisvesting, arbeidsvoorwaarden, inburgering en onderwijs in kaart te brengen en met maatregelen te komen.
Een deel van de problemen die zich nu nog voordoen, heeft met name betrekking op een onvolledig zicht op de naleving van arbeidsvoorwaarden, huisvesting en integratieaspecten. Daarnaast blijkt dat een groot deel van de nog bestaande problemen te wijten is aan malafide uitzendbureaus, die misbruik maken van de kwetsbare positie van arbeidsmigranten. De werkgroep vindt dat deze uitzendbureaus moeten worden aangepakt, evenals de inleners die hier gebruik van maken.
 
Op de aanpak van de malafide uitzendbureaus gaat het rapport echter niet verder op in. In de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer kondigt het ministerie van SZW aan dat Minister Donner de kamer apart over aanpak van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche zal informeren.


• Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van flexmarkt.nl.
• Kennismaken met Flexmarkt: bestel nu ons introductieabonnement 3 nummers voor € 9,99.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer