AWVN: misverstanden rond registratieplicht

0

Het AWVN meldt dat er misverstanden zijn rond de registratieplicht voor uitzendorganisaties en detacheerders.

 

Volgens de werkgeversvereniging is het onduidelijk wanneer en hoe de registratie moet plaats vinden. Ook zijn er misverstanden rond de SNA-certificering. De gevolgen van de registratieplicht vat de AWVN samen op haar website.

Inlener
Om hoge boetes te voorkomen moeten inleners van arbeidskrachten controleren of bij het aangaan van een contract een uitzender als zodanig is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Administratie daarvan is van belang, voor eventuele controle. Als later blijkt dat de uitzendorganisatie op moment van contractering niet goed geregistreerd stond, volgt een boete.

Uitlener
Voor bedrijven die personeel uitlenen tegen betaling, geldt de registratieplicht. Ook bedrijven die zich niet in eerste plaats bezighouden met het uitlenen van personeel kunnen gezien worden als uitlener. Registratie als intermediair moet ook als slechts incidenteel arbeidskrachten uitgeleend worden. Ook buitenlandse bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland moeten zich registreren.

Uitzonderingen
De registratieplicht geldt niet indien sprake is van:

  • Collegiale uitleen (zonder winstoogmerk) van korte duur waarbij de uitlener maximaal de eigen kosten in rekening van de inlener brengt.
  • Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten ten behoeve van een geleverde zaak of tot stand gebracht werk (bijvoorbeeld bij aanneming van werk).
  • Intra-concernuitlening: als bijvoorbeeld medewerkers van een onderneming met verschillende werkmaatschappijen onderling worden uitgeleend.

Bedrijfsmatig of niet: beide registreren
Alle bedrijven die arbeidskrachten uitlenen, moeten zich registreren. Het bedrijfsmatig ter beschikking stellen van werknemers moet geregistreerd via de SBI-code. Bedrijven die dit niet-bedrijfsmatig doen, maar bijvoorbeeld incidenteel of tijdelijk arbeidskrachten ter beschikking stellen, moeten dat tevens melden. Dat kan telefonisch of per mail bij de Kamer van Koophandel in de regio. Bij twijfel raadt het handelsregister ook aan contact op te nemen met het regiokantoor.

Verwarring over SNA-certificaat
Het misverstand bestaat dat alle uitzendbureaus over een door de Stichting Normering Arbeid (SNA) uitgereikt certificaat moeten beschikken. Certificering vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Een SNA-gecertificeerd uitzendbureau is wel altijd geregistreerd bij het handelsregister. Dat wil niet zeggen dat organisaties die het certificaat niet hebben, per definitie in strijd handelen met de registratieplicht. Wel komt een bedrijf met een dergelijk certificaat in aanmerking voor de nieuwe vrijwaringsregeling voor inlenersaansprakelijkheid.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer