Indiensttreding bij payroller met terugwerkende kracht vernietigd

0

Een werkneemster die een vervroegd pensioenuitkering aanvraagt, komt tot de ontdekking dat zij daar geen recht meer op heeft als gevolg van de overname van haar contract door een payroller.

Als die overname wordt teruggedraaid wil de uitkerende instantie nog steeds niet betalen. De kantonrechter oordeelt dat de vernietiging met terugwerkende kracht rechtsgeldig is en de uitkering gewoon moet worden uitbetaald.

De situatie

Een bedrijf in de horecabranche brengt al haar personeel onder bij een payrollorganisatie. De werkneemster in kwestie was sinds 1996 in dienst. Per 1 januari 2008 is ze onder contract bij de payroller. In februari vraagt ze een volledige overgangsuitkering aan bij de Stichting overgangsregeling Vervroegd Uittreden voor het Horecabedrijf (SOHOR). SOHOR bericht haar dat deelnemers die in 1947 zijn geboren een ononderbroken dienstverband moeten hebben van minimaal 13 jaar. Omdat de werkneemster nu in de uitzendbranche werkzaam is voldoet ze niet aan die eis. Haar aanvraag wordt afgewezen. Ze tekent bezwaar aan bij de geschillencommissie van de stichting. Die vindt dat SOHOR de beslissing in redelijkheid heeft kunnen nemen. In augustus 2008 doet de werkneemster een beroep op de nietigheid van haar ontslag bij de werkgever. De werkgever en de payroller draaien de zaak geheel terug maar SOHOR blijft de uitkering weigeren.

De vraag

De werkneemster vordert onder andere betaling van de uitkering met ingang van juli 2008.

Het oordeel

Het geschil spitst zich toe op de vraag of de werkneemster in dienst is gebleven van haar werkgever of dat zij per 1 januari 2008 in dienst is van de payroller. De kantonrechter oordeelt dat geen twijfel bestaat over het feit dat de werkneemster per 1 januari 2008 in dienst is getreden van de payroller. Maar het beroep op de vernietigbaarheid van het ontslag heeft terugwerkende kracht. De betrokken partijen hebben de arbeidsrechtelijke toestand geheel hersteld naar de situatie van voor 1 januari 2008.

Overschrijden termijnen

SOHOR beroept zich op het overschrijden van bepaalde termijnen maar de kantonrechter oordeelt dat de vernietiging een feit is omdat geen van de partijen er bezwaar tegen had. Op welke grondslag de vernietiging is ingeroepen, is nu niet meer van belang. En SOHOR kan als derde al helemaal geen beroep doen op het verstrijken van termijnen die bedoeld zijn ter bescherming van de betrokken partijen.

Geen arbeidsovereenkomst

SOHOR beroept zich nog op het feit dat de situatie op het moment van aanvraag van de uitkering bepalend is. Maar door de vernietiging met terugwerkende kracht heeft er nooit een arbeidsovereenkomst tussen de payroller en de werkneemster bestaan. Achteraf bezien is de werkneemster dus steeds in dienst geweest bij de werkgever.

Ontlopen heffingen

SOHOR beschuldigt de werkgever er van door het onderbrengen van personeel bij een payroller de hogere heffingen uit de horeca cao te ontlopen. De kantonrechter oordeelt dat dat aan de werkneemster kan worden tegengeworpen maar een zaak is tussen de werkgever en de SOHOR. Ook is er geen sprake van een precedentwerking omdat dit een uitzonderlijke situatie is en omdat SOHOR niet heeft aangetoond dat deze situatie vaker voorkomt. De kantonrechter veroordeelt SOHOR tot het betalen van de uitkering met ingang van 1 juli 2008.

 

Bron:
LJN BK7359, Kantonrechter Den Haag
Nietigverklaring ontslag
Eerste aanleg, 12 november 2009
 

Door mr. Ingrid Kooiman

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer