Sociaal akkoord: verbod op nulurencontracten zorg

0

Er komt een verbod op nulurencontracten in de zorg. Dat is één van de maatregelen die staat in het sociaal akkoord, dat vakbonden werkgevers en overheid donderdag bereikten.

De partijen zijn van mening dat flexibiliteit op de arbeidsmarkt in sommige gevallen is doorgeschoten. Daarom moet er een nieuw evenwicht gevonden worden tussen flexwerk en vast werk.  Een andere maatregel, naast het verbod op nulurencontracten in de zorg, is dat het aantal tijdelijke contracten zal worden beperkt. Voortaan zijn er drie contracten in maximaal twee jaar mogelijk en worden contracten die elkaar met een tussenpoos van minder dan zes maanden opvolgen bij elkaar opgeteld. Daarnaast krijgen mensen met een flexibel contract meer rechten, bijvoorbeeld op het gebied van scholing. Aan schijnconstructies, waarbij werknemers vanuit het buitenland in Nederland in Nederland komen werken, komt een einde.

Jurriën Koops, directeur sociale zaken bij de ABU noemt het akkoord ‘vertrouwenwekkend’. Hij is blij met het resultaat. ‘Flexibele arbeidsmarkt blijft behouden. Uitzenden bijft geborgd en slechte en ongebreidelde flex aangepakt.’


Ontslagrecht en WW

  • Het ontslagrecht wordt versoepeld en de ontslagvergoeding beperkt tot maximaal 75.000 euro. Maar deze maatregelen gaan pas op 1 januari 2016 in. Volgens het regeerakkoord zou dat volgend jaar al gebeuren.
  • De WW blijft in hoogte en duur gelijk. In de nieuwe opzet wordt de wettelijke uitkering beperkt tot 24 maanden, maar wordt daarna aangevuld via cao-afspraken. Zowel werknemer als werkgever gaat hiervoor premie betalen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer