‘Werkgevers en bonden aan zet bij pensioenen’

0

Het overeind houden van de aanvullende pensioenen is de verantwoordelijkheid van de werkgevers en de vakbonden.

Dit zei minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) woensdag in een reactie op het advies van de commissie Goudswaard.

De commissie concludeerde dat de verwachtingen over de oudedagsvoorziening flink bijgesteld moeten worden. Werknemers kunnen niet meer uitgaan van de zekerheid dat ze 70 procent van hun salaris als pensioen ontvangen op 65-jarige leeftijd.

Volgens de commissie Goudswaard kan van werkgevers en werknemers niet gevraagd worden hogere premies te betalen zonder de economie te schaden. Daarom moeten de ambities omlaag. Dat betekent lagere pensioenuitkeringen en/of hogere uittreedleeftijd.

Volgens de commissie moet Donner de Pensioenwet versoepelen, zodat werkgevers en vakbonden meer onvoorwaardelijke en flexibele pensioenafspraken kunnen maken. Zo noemde Goudswaard het “een interessante optie” om de pensioenuitkeringen afhankelijk te maken van de stijgende levensverwachting.

Donner stelde dat uit het commissierapport blijkt dat problemen met pensioenen “niet vanzelf verdwijnen” als aandelenmarkten herstellen. De vergrijzing en de stijgende levensverwachting maken het pensioen zo veel duurder dat volgens hem sociale partners gedwongen zijn keuzes te maken.

Volgens werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland moeten we “aanvaarden dat de pensioenuitkeringen meer gaan afhangen van de beleggingsresultaten”. De vakcentrale FNV vreest dat te veel risico’s bij werknemers komen te liggen. CNV is het met Donner eens dat de vakbeweging zelf aan zet is om afspraken te maken over een toekomstbestendig stelsel.

De pensioenkoepels VB en OPF onderschrijven de analyse van Goudswaard.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer