WKR definitief verplicht per 2015

0

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor alle werkgevers van toepassing. Het huidige ‘keuzeregime’ opnieuw verlengen acht staatssecretaris Wiebes (Financiën) onwenselijk.

Dat staat in een brief (zie bijlage) die Wiebes  donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De staatssecretaris had half juni al beloofd de Tweede Kamer nog voor het reces te laten weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de werkkostenregeling (WKR).

De staatssecretaris introduceert vijf specifieke aanpassingen om eerdere bezwaren tegen de werkkostenregeling weg te nemen.

1. Beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium;
Met het noodzakelijkheidscriterium kan de werkgever datgene wat hij in het kader van zijn bedrijfsvoering noodzakelijk acht, aan de werknemer verstrekken zonder rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemers. Dit idee sluit goed aan bij de dagelijkse praktijk, maar gaat voorbij aan het beginsel dat privévoordeel belast wordt.
Wiebes stelt in zijn brief voor het noodzakelijkheidscriterium voorlopig alleen te introduceren voor gereedschappen en voor computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur.
In de nieuwe werkkostenregeling wordt dus het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets weggenomen. Voor de zakelijke iPad zal bovendien niet langer de ‘zakelijke gebruikseis’ gelden. Indien een werknemer een iPad nodig heeft om zijn werk te doen, kan de werkgever deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer.

2. Jaarlijkse afrekensystematiek;
Om de afrekensystematiek te vereenvoudigen is besloten dat de inhoudingsplichtige (werkgever) nog maar één keer per jaar hoeft vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting in het kader van de werkkostenregeling is.

3. Concernregeling;
Met de introductie van de concernregeling wordt er een collectieve vrije ruimte gecreëerd, zodat binnen concernverhoudingen niet langer een splitsing hoeft te worden gemaakt tussen vergoedingen en verstrekkingen die deels ten behoeve van werknemers van het ene concernonderdeel komen en deels ten behoeve van een ander.

4. Vrijstelling voor branche-eigen producten;
De bestaande regeling voor personeelskorting wordt in de vorm van een gerichte vrijstelling in de WKR gecontinueerd.

5. Wegnemen van onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen;

Om de begrijpelijkheid te verbeteren zal in de WKR een nieuwe gerichte vrijstelling worden ingevoerd ten aanzien van een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt. Daaronder vallen dan de ter beschikking gestelde, de anderszins verstrekte en de vergoede voorzieningen.

Vrije ruimte

De maatregelen die in de brief aan de Tweede Kamer staan, zijn bedoeld om de administratieve lasten voor werkgevers terug te dringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst te verbeteren. Staatssecretaris Wiebes stelt dat hiermee de werkkostenregeling aanzienlijk wordt vereenvoudigd. De vrije ruimte moet worden verlaagd van 1,5 procent naar 1,2 procent. Dit om de bovenstaande maatregelen budgetneutraal in te kunnen voeren.

Belastingplan 2015
De maatregelen worden meegenomen in het Belastingplan 2015. De wijzigingen kunnen vervolgens per 1 januari 2015 ingaan.

Basis werkkostenregeling ongewijzigd
De basis van de werkkostenregeling, die begin 2011 werd geïntroduceerd, blijft ongewijzigd. Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden tot een vooraf vastgesteld percentage van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten. Binnen de werkkostenregeling is het niet nodig om de verstrekkingen per werknemer bij te houden, maar kan dat bedrijfsbreed.


Bron: Ministerie van Financiën/elsevierfiscaal.nl

Lees ook:

Hoe nu verder met de implementatie van de werkkostenregeling? Op de Studiedag Werkkostenregeling (oktober) hoor je er alles over.

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer