Zelf ontslag genomen. Geen bescherming flexwet.

1

Een werknemer die zelf ontslag neemt, kan geen beroep doen op de bescherming van de Flexwet.

De situatie

Een chauffeur is sinds 1 januari 2008 in dienst van Reining. Daarvoor heeft hij vijf haar gewerkt voor Pluis en de gebr. Wendelaar. In deze periode reed hij uitsluitend als chauffeur voor Reining en was hij ook gestationeerd bij Reining. De werknemer heeft die arbeidsovereenkomst opgezegd en is toen in dienst getreden bij Reining zelf. Reining verzoekt nu om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Er is eerst geprobeerd om een tot een akkoord over de beëindiging te komen, maar dat is niet gelukt omdat ze het onder andere niet eens konden worden over het aantal dienstjaren en de daarmee samenhangende toepassing van het afspiegelingsbeginsel en de hoogte van de vergoeding.

Het oordeel

De kantonrechter is van mening dat er geen sprake is van opvolgend werkgeverschap. Hij overweegt daarbij dat het doel van de flexwet is om werknemers te beschermen tegen constructies tussen inleners en uitleners door een betere ontslagbescherming voor de werknemer. Omdat de werknemer in dit geval de arbeidsovereenkomst zelf heeft opgezegd, is die bescherming niet aan de orde. De datum van indiensttreding is dus 1 januari 2008 en niet de datum waarop hij vijf jaar eerder bij zijn voormalig werkgever in dienst trad.

De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden en de werknemer krijgt een vergoeding mee op basis van het sociaal plan: € 10.343.

Bron:
LJN BL1618, Kantonrechter Groningen
Doel Flexwet, Eerste aanleg
01 februari 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

  1. mooie boel dit zeg voor die chauffeur. Die zal toch echt zelf zijn contract hebben opgezegd om bij Reining in dienst te kunnen treden, dat is toch ook de enige mogelijkheid om dat te regelen?

Reageer