Maand archieven: november, 2008

Brancheinformatie
CBS: minder uitzenduren derde kwartaal

Het aantal uitzenduren daalde in het derde kwartaal met 3,0 procent ten
opzichte van het tweede kwartaal van 2008. Het voor seizoeninvloeden
gecorrigeerde indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2000=100) kwam uit
op bijna 122, tegen ruim 125 een kwartaal eerder.

Flexwerkers
Minimumloon per 1 januari 2009

Vanaf 1 januari 2009 is het bruto minimumloon met 1,81 procent gestegen. De
minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de
cao-lonen.

Werkgeverschap
Zieke payrollkracht

Doorbetaling van loon bij ziekte gaat vóór de veiligheidsclausule ‘uitsluiting loondoorbetaling’ in de Payroll-Cao.

Arbeidsmarkt
CWI: werkloosheid daalt amper meer

De daling van de werkloosheid is bijna voorbij. Dat concludeert het
Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) uit de cijfers over het aantal werkzoekenden
in oktober. In die maand nam het aantal werklozen nog maar met negenhonderd
af.

Arbeidsmarkt
Bijna evenveel vacatures als een jaar geleden

In totaal stonden er in het derde kwartaal van 2008, gecorrigeerd voor
seizoensinvloeden, 252 duizend vacatures open. Dit zijn er 12 duizend meer dan
een kwartaal eerder. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de
vacatures bij Defensie nu voor het eerst ook worden meegenomen.

Arbeidsmarkt
Aantal CV-uploads stijgt explosief

In oktober is er een record aantal CV’s geplaatst op
NationaleVacaturebank.nl. Waar normaliter de piek in september ligt, neemt nu in
oktober het aantal CV-uploads een ongekende vlucht. Dit blijkt uit een
data-analyse van NationaleVacaturebank.nl.

Arbeidsmarkt
Minder HR-vacatures online

Het online vacatureaanbod is in oktober voor de zesde keer op
rij gedaald, zo blijkt uit cijfers van de Monster Employment Index – de
maandelijkse barometer van de online arbeidsmarkt. De sectoren HR en
administratie vertoonden de grootste daling.