Maand archieven: augustus, 2014

Flexwerkers
Leeftijdsdiscriminatie soms toegestaan

Bij het werven van personeel is selecteren op leeftijd niet toegestaan. Om de werkloosheid te bestrijden heeft het kabinet hier een uitzondering op gemaakt voor specifieke leeftijdsgroepen. Het College voor de Rechten van de Mens keurt het gebruik van deze uitzondering in één van haar uitspraken goed.

Ondernemen
Aantal starters gedaald

Na een sterke stijging vorig jaar, is het aantal starters van een eigen bedrijf in de eerste helft van dit jaar met 2 procent gedaald tot circa 68.000.

Wet Werk en Zekerheid
Onduidelijkheid over concurrentiebeding in WWZ

Met de Wet werk en zekerheid (WWZ) verandert per 1 januari 2015 ook het concurrentiebeding van flexwerkers. In contracten voor bepaalde tijd mag dan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Alleen in bepaalde gevallen mag hiervan worden afgeweken. Een en ander is vastgelegd in artikel 7:653 BW. Maar hoe gaat dat artikel in de praktijk werken? Daarover is eigenlijk nog niks bekend.