Werkloosheid licht gestegen

0

Het CBS meldt dat in de afgelopen drie maanden de werkloosheid met gemiddeld 6 duizend per maand toenam. Daarmee waren er in september 371 duizend werklozen van 15 tot 75 jaar, 3,7 procent van de beroepsbevolking. Dit past in het patroon van een afkoelende economie. Echter, een werkloosheidspercentage van 3,7 procent wordt nog altijd als laag gezien. Voor een goed functionerende arbeidsmarkt gaan economen uit van een evenwichtswerkloosheid van circa 4 procent.

Vooral jeugdwerkloosheid neemt toe

Vooral de jeugdwerkloosheid nam in deze periode toe, namelijk van 8,3 naar 8,8 procent. Daarmee zet de ontwikkeling door dat de werkloosheid vooral stijgt onder jongeren (15 tot 25 jaar) die nog relatief kort geleden aan het werk waren. Ruim 80 procent van de werkloze jongeren is scholier of student.

De werkloosheid lag bij oudere leeftijdsgroepen aanzienlijk lager, volgens het CBS, maar liep ook licht op sinds juni; bij 25- tot 45-jarigen van 2,8 naar 2,9 procent en bij 45- tot 75-jarigen van 2,1 naar 2,2 procent.

WW-uitkeringen UWV

UWV meldt een lichte afname van het aantal WW-uitkeringen. Eind september 2023 verstrekte UWV 155,1 duizend lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 1,3 duizend minder dan een maand eerder (-0,8 procent).

Werkloosheid licht gestegen
Bron: CBS, oktober 2023

Nog nooit zoveel mensen actief benaderd

Ondanks de licht oplopende werkloosheid blijft de situatie op de arbeidsmarkt gespannen. Zo veranderde het percentage actief werkzoekenden met een percentage van 11,6% nauwelijks, aldus Intelligence Group. Er staan nog steeds veel vacatures open. Bovendien benaderen werkgevers steeds vaker werknemers om over te stappen. De zogenaamde sourcingdruk (zelf als werkgever actief kandidaten benaderen) nam toe. Maar liefst 41,6% van de Nederlandse beroepsbevolking is in het afgelopen kwartaal benaderd voor een nieuwe baan.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer