Branche wil partner die meebeweegt: ‘Cocreatie staat centraal’

0

“Partnership zit in ons DNA.” Bij veel bedrijven lijkt dit een holle kreet, maar bij RecruitNow ademt alles cocreatie. Het ATS Cockpit werd bedacht en ontwikkeld met uitzendbureaus en nog steeds is samenwerking het uitgangspunt bij de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten voor de recruitmentsoftware. “We kijken continu met klanten waar winst valt te behalen”, vertellen commercieel directeur Paul Wilkens en operationeel directeur Rob van Arnhem.

RecruitNow timmert flink aan de weg qua naamsbekendheid, maar het bedrijf kenmerkt zich volgens Wilkens vooral door bescheidenheid en het opbouwen van relaties. “Wij roepen niet dat we de beste of de grootste zijn, want we vinden het vooral belangrijk dat relaties ons een goede partner vinden. Wij streven naar mentaal marktleiderschap, met een focus op staffing organisaties (uitzendbureau, detacheringsbureau en werving- & selectiebureau), en willen een zo hoog mogelijke klanttevredenheid bewerkstelligen.”

Onderscheid

Dat Cockpit, het ATS van RecruitNow, is ontstaan en gebouwd met klanten, draagt daar volgens Van Arnhem zeker aan bij. “We verkopen niet alleen een tool, maar kijken steeds met klanten waar winst valt te behalen. Of dat nou gaat om snellere processen, data beter benutten of het optimaliseren van de kandidaatreis. We zijn eigenzinnig en kijken vooral wat wel kan. We zijn continu met klanten in gesprek, wat RecruitNow onderscheidt ten opzichte van de traditionele ATS-aanbieders.”

Cocreatie
Paul Wilkens, commercieel directeur RecruitNow

Wilkens geeft een voorbeeld. “Een klant van ons die op Cockpit draait, heeft veel vestigingen die elk hun lokale uitdagingen kennen. Voor hen hebben we masterclasses georganiseerd om te laten zien hoe ze het beste met het systeem kunnen werken en waar ze dus geld laten liggen. De vestigingen waren ons er dankbaar voor. Wij brengen dan geen consultancy-uren in rekening, want het gaat over partnership. Daarin willen we anders zijn. We beseffen dat Cockpit voor uitzendondernemers een flinke investering is. Dan vinden wij het onze plicht om ervoor te zorgen dat het ATS echt goed wordt gebruikt. Uiteindelijk waarderen uitzendbureaus dat.”

Stroomversnelling

Uit de groei van RecruitNow blijkt dat dit geen loze woorden zijn. “Met Cockpit als relatief nieuw ATS hebben we nu ruim 150 klanten, waarvan er in 2022 ruim 60 nieuw zijn bijgekomen”, zegt Wilkens. “Dit jaar gaan we daar zelfs overheen.” Van Arnhem: “Door corona is de digitalisering bij uitzendbureaus versneld. In 2021 groeiden we hard en hebben we veel geleerd met elkaar. Ondertussen investeerden we fors om bestaande klanten tijd en aandacht te geven, om hen daadwerkelijk te helpen groeien.”

Door corona is de digitalisering bij uitzendbureaus versneld. In 2021 groeiden we hard en hebben we veel geleerd met elkaar

RecruitNow draagt dit ook uit in onder meer klantverhalen en de podcastserie ‘De helden van de perfecte match’ waarin recruiters en intercedenten aan het woord komen. Wilkens: “Dat zijn immers de belangrijkste mensen in een uitzendorganisatie. Ze vertellen in de podcastserie over hun vak, hoe ze parels vinden op de krappe arbeidsmarkt of hoe hightech hen kan ondersteunen. Wij geloven dat recruiters gelukkig kunnen worden in hun baan en dat software daar een rol in speelt.”

Snel meebewegen

Dat RecruitNow zich specifiek richt op de staffingmarkt, ziet Van Arnhem als een groot voordeel. “Onze oplossingen zijn direct toepasbaar voor de branche. De uitzendbranche wil een innovatieve partner die actueel blijft. Neem bijvoorbeeld een uitzendbureau dat veel arbeidsmigranten heeft die de Nederlandse taal niet spreken. Wij hebben voor die klant een vertaling ingebouwd. Zo voegen we steeds nieuwe functionaliteiten toe en alle klanten gaan mee in de releases. De uitzendbranche is heel dynamisch, de markt kantelt snel. Dan heb je een partner nodig die daarin snel meebeweegt en gebruikers verrast met functionaliteiten.”

Cocreatie
Operationeel directeur Rob van Arnhem.

Om dat commitment waar te maken, is volgens Wilkens een mooie uitdaging. “Verbeteringen in Cockpit maken het systeem niet duurder maar wel beter. De gebruiker is erbij gebaat. Bedrijven kopen niet wát we hebben gemaakt, maar waaróm we het hebben gemaakt. Cockpit maakt het werk van een recruiter beter en makkelijker, niet alleen nu maar ook in de toekomst.”

Een rendabele inwerktijd

Behalve vooruitstrevend moet recruitmentsoftware ook eenvoudig te gebruiken zijn, stelt Wilkens. “Onze klanten hebben, net als overal, te maken met verloop en krapte van de arbeidsmarkt. Daarom spannen wij ons in voor een korte leercirkel bij nieuwe recruiters, zodat ze binnen enkele weken rendabele matches kunnen maken in het systeem. Vroeger was de inwerktijd bij bureaus veel langer, maar dat is niet rendabel als recruiters gemiddeld maar negen tot twaalf maanden op hun positie blijven. Om die reden zetten wij zwaar in op sneller, leuker en makkelijker werken voor recruiters. Onder meer door niet veel tijd kwijt te hoeven zijn aan administratie. Naast het verkorten van de inwerktijd zorgen automations voor een efficiënter en effectiever proces.” Van Arnhem: “Ook hiervoor geldt het uitgangspunt dat Cockpit een ATS voor en door gebruikers is. We kunnen van alles inbouwen aan functionaliteiten, maar we willen het juist gebruiksvriendelijk houden.”

Cocreatie

Een ATS schaf je niet vaak en niet zomaar aan als uitzendbureau, beseft Wilkens. “Het is ook best een grote beslissing om voor meerdere jaren een samenwerking met ons aan te gaan. Dan is het fijn als je een daadkrachtige partner hebt die er linksom of rechtsom voor zorgt dat het een succes wordt.”

Van Arnhem: “Wat wij terugkrijgen van onze klanten is dat ze vooral het persoonlijke contact, de benaderbaarheid en de no-nonsense mentaliteit waarderen. Dat we luisteren naar waar de problematiek zit en vervolgens in cocreatie oplossingen bedenken en implementeren. Het grootste gevaar van een product owner is namelijk dat hij of zij het product gaat ‘ownen’. Bij ons is samen groeien de insteek.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met RecruitNow.

Over Auteur

Reageer