Hays: mismatch arbeidsmarkt groeit

0

De Nederlandse arbeidsmarkt staat onder druk. De talent mismatch groeit en er is een stijgende vraag naar lager geschoold personeel. En hoewel het aantal flexkrachten en zzp’ers groeit, bieden werkgevers vaker vaste arbeidscontracten.

Dat blijkt uit de 7e editie van de Hays Global Skills Index.

Krapte op de arbeidsmarkt

De druk op de arbeidsmarkt is een fractie lager dan in 2017. De index staat dit jaar op 5,6, wat betekent dat de spanning op de arbeidsmarkt nog altijd wel hoger is dan normaal (de norm is 5). Als De krapte op de arbeidsmarkt blijkt overigens ook uit het recordaantal vacatures in 2017.
Ook de toename van het aantal openstaande vacatures duidt er op de balans tussen  vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is verstoord.

Loonstijging

Uit het onderzoek blijkt dat de lonen gemiddeld met 3,8% gestegen zijn in 2017. Maar de loonstijging in hooggeschoolde sectoren nam aanzienlijk af, terwijl de lonen in de sectoren waar lager geschoolde arbeidskrachten actief zijn, juist zijn toegenomen.

Talent mismatch

Dit lijkt te worden veroorzaakt doordat de discrepantie tussen beschikbaar talent en de gevraagde vaardigheden – de talent mismatch – groter geworden. Het werkloosheidscijfer daalde in 2017 naar 4,9%. Inmiddels is dit cijfer het afgelopen jaar nog verder gedaald naar 3,9%. Maar, kijkend naar de langdurig openstaande vacatures in combinatie met langdurige werkloosheid, stelt het rapport dat in Nederland de kloof tussen de ‘kennis en vaardigheden van werkzoekenden’ en de ‘behoeften en eisen van werkgevers’ dus is gegroeid.
“Er is niet alleen in Nederland, maar wereldwijd een toenemende discrepantie zichtbaar tussen de vaardigheden die werknemers bezitten en de vaardigheden die werkgevers zoeken”, stelt Robert van Veggel, managing director bij Hays Nederland.

Meer vraag naar vast personeel

Er zijn meer mensen als zzp’er of flexkracht gaan werken, terwijl de vraag naar vast personeel stijgt. Van Veggel stelt in het rapport dat ook in ons land, na jaren van groei van de flexibele schil, werkgevers nu vaker nieuwe werknemers een vast arbeidscontract aanbieden. In een tijd waarin moeilijk aan personeel te komen is, proberen bedrijven op deze manier medewerkers langer aan zich te binden. Volgens Van Veggel speelt daarbij ook de onzekerheid over de wettelijke regeling rondom inhuur van zelfstandigen (Wet DBA, red.) een rol.

Personeelstekort

Volgens Van Veggel is in alle sectoren, behalve de administratieve en financiële sector, een structureel tekort aan gekwalificeerd personeel. Dat geldt vooral voor de industrie en IT. Het feit dat de meer vraag is naar recruiters dan ooit, geeft aan dat er vrijwel overal veel vraag is naar personeel, concludeert, Van Veggel. Om aan de vraag te voldoen moet men in Nederland volgens hem investeren in opleiding en zorgen dat de Nederlandse arbeidsmarkt aantrekkelijker wordt voor arbeidsmigranten.

Het onderzoeksrapport is op de site van Hays te downloaden.

Bron: Hays

Lees ook:

 

Over Auteur

Reageer