Invoering Uniforme Loonbegrip leidt tot kostenstijging

0

De uitzendbranche krijgt vanaf januari 2013 te maken met de Wet Uniformering Loonbegrip. Deze wet heeft tot gevolg dat de sector te maken krijgt met een loonkostenstijging.

De invoering zal leiden tot een loonkostenstijging die kan oplopen tot boven de 1 procent. Deze kostenstijging raakt sectoren waar veel mensen werken aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals de sectoren contractcatering, schoonmaak- en glazenwassers, beveiliging en uitzenden.

Deze kostenstijging wordt veroorzaakt doordat de WW-franchise vanaf 1 januari gaat vervallen. Werkgevers moeten dan over de totale loonsom WW-premie gaan betalen. Ondanks een premiepercentageverlaging zal de invoering tot een forse loonkostenstijging in bepaalde sectoren leiden. Deze loonkostenstijging komt bovenop CAO- en andere kostenstijgingen.

Hans Simons, voorzitter OSB, mede namens de Veneca (contractcateraars), de Nederlandse Veiligheidsbranche (de professionele beveiligingsbedrijven) en de ABU: ‘Wat als een administratieve lastenverlichting is bedoeld, pakt nu wel heel zuur uit voor branches aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waar bovendien veel parttime wordt gewerkt. Deze kostenverhoging komt weer bovenop eventuele CAO-verhogingen en verhogingen van sociale lasten. Het is zeer te betreuren dat het kabinet geen structurele oplossing wil bieden. Wij zijn uiteraard bereid om in gezamenlijk overleg naar een passende regeling te zoeken.’

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer