Payrollbranche doet oproep aan Asscher

0

De payrollbranche roept minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op geen overhaaste beslissingen over payroll te nemen en deze vorm van dienstverlening te betrekken in een bredere discussie met de sociale partners over de inrichting van de (flexibele) arbeidsmarkt.

 

De branchevereniging VPO (Vereniging Payroll Ondernemingen) wil graag met de vakbonden en de overheid werken aan een verdere regulering van de payrollbranche. Dit in het belang van de positie van minimaal 150.000 payrollkrachten en een goed werkende arbeidsmarkt.

De VPO doet deze oproep aan de minister met het oog op de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer deze week. In de discussie over de arbeidsmarkt kwam vanuit een deel van de kamer scherpe kritiek op payroll naar voren. Donderdag is de voortzetting van de behandeling.

Arbeidsvoorwaarden

‘Overhaaste maatregelen kunnen schadelijke bijwerkingen hebben voor de arbeidsmarkt’, aldus Jeu Claes, voorzitter van de VPO. ‘Laten we, zeker in deze tijden van crisis, zuinig zijn op de 150.000 payrollbanen bij met name MKB-bedrijven. Deze banen bestaan vaak bij de gratie van de service die payrollondernemingen bieden.’

Payroll beperken levert niets op’, aldus Claes. ‘Integendeel. Werknemers van een bij de VPO aangesloten payrollorganisatie hebben goede arbeidsvoorwaarden. We kunnen beter met sociale partners en de politiek kijken hoe we de positie van payrollmedewerkers in goede banen leiden, dan payroll bemoeilijken. Grote kans dat ondernemers (inleners) dan naar andere minder goede vormen van flexibiliteit uitwijken. Daar moeten we nu juist bij wegblijven’.

VPO-Keurmerk
De VPO-voorzitter benadrukt verder dat er nog steeds misverstanden bestaan rondom payroll. Jeu Claes: ‘Dat kan schadelijk zijn voor een juiste besluitvorming over payrolling. Regelmatig duiken misverstanden op over concurrentie op arbeidsvoorwaarden van payroll. Als branchevereniging hanteren wij binnen ons VPO-keurmerk arbeidsvoorwaarden die vanaf dag één gelijk zijn aan de arbeidsvoorwaarden van de inlener. Dat keurmerk staat voor goed werkgeverschap, daarmee scheiden we het kaf van het koren en daar hebben werknemers, opdrachtgevers en overheid baat bij. Dat is ook een reden waarom ik de minister oproep de toekomst van payroll te bespreken met de branche, de sociale partners en de politiek.’

De VPO deed ook eind oktober een oproep aan de politiek om de zelfregulering van de sector te ondersteunen en in gezamenlijkheid tot afspraken te komen. De branchvereniging ziet onder andere graag de bijzondere ontslagpositie (UWV-regels) verdwijnen zodat er ook op dat terrein geen onderscheid is tussen medewerkers bij een opdrachtgever, en payrollondernemingen nog meer werkzekerheid kunnen garanderen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer