Vraag naar inkoopprofessionals groeit

0

De groei in de vraag naar inkoopprofessionals zet door. In vergelijking met een jaar geleden steeg de vraag in het vierde kwartaal van 2014 met ruim 24%. Voor heel 2014 ligt het aantal vacatures met ruim 7.000 ook 24% hoger dan het niveau van 2013.

Dit blijkt uit de analyse Trends en Ontwikkelingen op de inkoop arbeidsmarkt 2014 van Hilbrand van der Kooi, Competence Director Logistics & Procurement bij Yacht.

Overdracht zorg naar gemeenten
Ook in het vierde kwartaal zijn de zakelijke dienstverleners en de overheid de motor achter de groei in de vraag naar inkoop professionals. De overdracht van de zorgtaken van de rijksoverheid naar de gemeenten is de afgelopen periode een belangrijke oorzaak geweest voor de stijging in vraag naar inkoop professionals. Door de decentralisatie is het inkoopvolume, het aantal leveranciers, het aantal contracten en de complexiteit van de inkoopfunctie bij de gemeenten sterk vergroot. De afgelopen maanden stonden in het teken van het inrichten van de inkooporganisatie en het sluiten van, veelal kort durende, contracten om de continuïteit richting de burger te garanderen. In 2015 zal de transitie van het sociaal domein de vraag naar inkoopprofessionals verder omhoog stuwen, zo verwacht Yacht.

Geen gezonde in- en doorstroom
Door bezuinigingen op personeel en vacaturestops van de afgelopen jaren vindt er echter al jaren geen gezonde in- en doorstroom van inkooptalent binnen de overheid plaats en is investering in ontwikkeling van de zittende populatie, om bovengenoemde verandering het hoofd te bieden, achter gebleven. Om toch de aanbestedingsagenda te volgen wordt er meer samengewerkt tussen overheden en maakt men veelvuldig gebruik van ervaren externe inkopers die zich als ZZP-er in de markt organiseren.

Bron: Yacht

Lees ook: Veel meer vacatures inkoop en ICT

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer