Arbeidsmigranten belangrijk voor BV Nederland

0

Arbeidsmigranten leveren een substantiële bijdrage aan de productie in Nederland en een bijdrage van ongeveer 11 miljard euro aan ons nationaal inkomen. Zij zijn daarmee van grote economische waarde voor Nederland.

Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de ABU.

In 2016 waren in ons land 371.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa actief. Zij vervulden 514.000 verschillende banen, wat neerkomt op bijna één op de twintig banen in Nederland.

Het onderzoek laat verder zien dat arbeidsmigranten primair zorgen voor extra werkgelegenheid, productie en inkomen. Zonder de inzet van deze werknemers verwachten werkgevers dat ze hun productieproces moeten aanpassen, inperken of verplaatsen. ABU-directeur Jurriën Koops: “Dit geeft aan dat Nederland arbeidsmigranten hard nodig heeft. Zonder hen stagneert de economische groei, zowel nationaal als regionaal.”

Huisvestingsproblemen

“De komende jaren zal de behoefte aan arbeidsmigranten alleen maar toenemen. Door de groeiende economie. Maar vooral ook omdat vanaf 2021 onze beroepsbevolking krimpt. Arbeidsmigranten zijn simpelweg nodig om de beroepsbevolking op peil te houden. Maar dan moeten we als vestigingsland wel aantrekkelijk blijven voor deze groep werknemers,” aldus Koops.
Op dit moment is met name de huisvesting een urgent probleem. Er is een nijpend tekort aan kwalitatief goede huisvesting. Dat kan leiden tot problemen, zoals slechte of onveilige huisvesting, een onverantwoorde huisvesting door huisjesmelkers en overbewoning of concentratie in bepaalde wijken. De ABU vindt dat deze problemen moeten worden aangepakt.

Oproep aan gemeenten

De uitzendsector speelt een belangrijke rol bij de bemiddeling van arbeidsmigranten: bijna de helft van hen vindt werk via een uitzendbureau. Daarom roept de ABU, als werkgeversorganisatie in de uitzendbranche, gemeentelijke en provinciale overheden op om samen met uitzendorganisaties en huisvesters werk te maken van huisvesting voor arbeidsmigranten. Want alleen dan kunnen de diverse regio’s aantrekkelijk blijven voor bedrijven én buitenlandse werknemers.

Bron: ABU

Noot van de redactie: In een tijd dat door politiek en vakbonden het inhuren van arbeidsmigranten in ons land nog regelmatig wordt weggezet als arbeidsverdringing, komt de ABU als belangenbehartiger van de uitzendsector met dit nieuws naar buiten. De positieve boodschap is breed opgepakt door de landelijke media; het door het ANP verspreide bericht is opgepikt door krantentitels zoals de Volkskrant, nu.nl en NRC, dat kopte ‘zonder arbeidsmigranten worden tomaten niet gepukt’.

Lees ook: Politiek, kijk naar positieve inbreng arbeidsmigranten

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer