Bovib: nieuw toelatingsstelsel schiet doel voorbij

0

Brancheorganisatie Bovib betwijfelt of het nieuwe toelatingsstelsel doet wat het beoogt: misstanden tegengaan. Het komt met een alternatief plan.

Het wetsvoorstel Toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) lag tot 24 februari ter internetconsultatie. De Branche Organisatie voor Intermediairs en Brokers (Bovib) is een van de organisaties die een kritische reactie heeft geschreven op het voorstel. Daarmee schaart het zich achter eerdere reacties van onder meer het Adviescollege Toetsing Regeldruk, de NBBU de Stichting PayOK en Headfirst.

De WTTA komt voort uit de aanbevelingen die het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (Commissie Roemer) in 2020 deed om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. De Bovib noemt het dan ook opvallend dat de term ‘arbeidsmigrant’ geen enkele keer voorkomt in de tekst van het wetsvoorstel.

Lees ook: Nieuw toelatingsstelsel: wat staat de flexbranche te wachten?

Niet de oplossing

Dit wetsvoorstel is niet de oplossing, zegt Bovib-voorzitter Marc Nijhuis. “We zijn verbaasd dat de certificering alleen gericht is op uitleenbureaus en niet op werkgevers die rechtstreeks werken met arbeidsmigranten”, vertelt hij. “Tegelijkertijd is de reikwijdte van de WTTA veel groter dan het probleem rechtvaardigt. Er vallen straks duizenden bedrijven onder het toelatingsstelsel die niets te maken hebben met arbeidsmigranten. Zij krijgen te maken met onnodig veel extra administratieve lasten.” Consequente handhaving van bestaande regels is veel effectiever, vond eerder het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) en de Bovib is het daarmee eens.

De branchevereniging komt met een alternatief, namelijk een register met audit van bedrijven (inleners, doorleners en werkgevers) die werken met arbeidsmigranten. Wie met arbeidsmigranten werkt en niet geregistreerd staat, krijgt een boete. Daarbij geldt ketenaansprakelijkheid, oftewel: in-, uit- en doorleners zijn verantwoordelijk. Nijhuis: “Zo’n register leidt tot minder lastenverzwaringen en is veel beter handhaafbaar.”

Lees ook: Adviescommissie: toelatingsstelsel uitzendsector leidt tot onnodige regeldruk

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer