Nederland op voorsprong in internationale arbeidsmarkt

0

Heuglijk nieuws van Eurostat, de Europese evenknie van het CBS: de krimp van de Europese arbeidsmarkt is ten einde gekomen. Heuglijk, maar ook uitdagend. Want dit betekent dat in bepaalde sectoren de strijd om de gekwalificeerde werknemer weer oplaait.

Deze strijd krijgt in toenemende mate een internationale dimensie. De internationale arbeidsmigratie neemt immers structureel toe. Nu al vormen Poolse EU-genoten de grootste groep migranten in Nederland. Het betreft hier al lang niet meer de spreekwoordelijke aspergesteker, maar vooral de ervaren bouwer of techneut. Ook andere, vooral nieuwe EU-lidstaten leveren bovengemiddeld veel arbeidsmigranten die een welkome en noodzakelijke aanvulling vormen op het slinkende potentieel technisch specialisten dat in Nederland beschikbaar is.

Nederlandse werkgevers staan in de internationale concurrentiestrijd op voorsprong, merk ik uit eigen ervaring in meerdere EU-landen. Ons land wordt als werkplek gunstig beoordeeld door Midden- en Oost Europese werknemers. Nederland heeft namelijk bijzonder goede papieren als het gaat om arbeidsvoorwaarden en werksfeer.

Die aantrekkingskracht blijkt zowel uit de harde (loonwensen) als de zachte voorwaarden. Zo wordt Nederland positief gewaardeerd op de heersende arbeidsmoraal en de overlegstructuur. In landen als België en Duitsland is de structuur sterk hiërarchisch, iets dat ook voor Midden- en Oost Europese bedrijven geldt. Voor werknemers die uit deze bedrijfsculturen komen is de Nederlandse aanpak een verademing.

Deze wetenschap biedt Nederlandse werkgevers een belangrijk wapen in de internationale concurrentiestrijd. Veel meer dan alleen de harde beloningscomponent dienen zij werkomstandigheden, ontplooiingsmogelijkheden en de woonomgeving centraal te stellen. Zij moeten ook durven investeren in kennisontwikkeling van medewerkers die vermoedelijk niet tot het pensioen aan het bedrijf verbonden blijven.

De nieuwe arbeidsmigrant komt niet om te blijven. Men wil een tijdlang uitdagend werken, kunnen groeien en vanzelfsprekend ook goed worden beloond. Werving, zowel hier als in het buitenland, geschiedt nog vaak exclusief op het laatste aspect. Dat is niet langer voldoende. Er is werk aan de winkel om de voorsprong te behouden.

Paul Muller, directeur TecLine

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer