Principe-akkoord cao NBBU en LBV

0

De brancheorganisatie NBBU voor bemiddelings- en uitzendondernemingen heeft een principe-akkoord bereikt met de vakbond LBV over een nieuwe NBBU-cao voor uitzendkrachten.

De cao gaat in op 1 juni 2014 en heeft een looptijd van vijf jaar.

Beperken uitzendbeding
In de cao zijn afspraken gemaakt die nauw samenhangen met de invoering van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Zo krijgen uitzendkrachten straks één jaar eerder recht op contracten voor bepaalde tijd (beperken uitzendbeding, red.). In de huidige cao is deze periode 130 weken, vanaf 1 januari 2016 wordt deze teruggebracht naar 78 weken.

Kortere ketenbepaling
Na deze periode kunnen uitzendondernemingen en uitzendkrachten contracten voor bepaalde tijd aangaan. Vanaf 1 juli 2015 gaat het om maximaal 6 contracten in vier jaar tijd (ketenbepaling, red.).


Beperking van nul-urencontract

De NBBU-cao is de eerste flex-cao waarbinnen afspraken zijn gemaakt over de korte contracten. Er worden vanaf 1 juli 2015 strengere eisen gesteld aan het afsluiten van contracten voor bepaalde tijd gedurende de eerste 78 weken. Na 26 gewerkte weken zal er een minimumduur van 3 uur per contract gelden, waarbij de uitzendkracht altijd recht heeft op minimaal 3 uur loon. Hiermee wordt in deze periode het gebruik van nul-uren contracten niet meer toegestaan.

Beloning en scholing
Het is in de NBBU-cao gebruikelijk dat uitzendkrachten vanaf dag één hetzelfde loon krijgen als de medewerkers in vaste dienst. Daarnaast is er in de nieuwe NBBU-cao voor Uitzendkrachten meer aandacht voor scholing en ontwikkeling. Nieuw is dat uitzendondernemers eens per jaar scholingsafspraken maken met hun uitzendkrachten. Verder stimuleert de cao dat doelgroepen zonder startkwalificatie gerichter worden geholpen om hun arbeidsmarktpositie te versterken.


Met de andere bonden is tot teleurstelling van de NBBU geen akkoord bereikt.


Bron: NBBU

Lees ook:

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer