Strengere eisen aan buitenlandse werknemers

0

Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2014 minder gemakkelijk werknemers van buiten de Europese Unie inhuren. De aanscherping van de regels hebben gevolgen voor het aanvragen van de tewerkstellingsvergunning en het looncriterium. Ook komt er strenger toezicht op huisvesting.

De Eerste Kamer heeft namelijk eind vorig jaar ingestemd met het wetsvoorstel voor herziening van de Wet Arbeid Vreemdelingen. Doel van de strengere eisen aan de toelating tot de Nederlandse arbeidsmarkt, is dat minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken (PvdA) wil voorkomen dat werknemers van buiten de EU worden aangenomen terwijl er in Nederland genoeg werkzoekenden zijn (zogenoemde verdringing arbeidsmarkt).

Tewerkstellingsvergunningen
Werkgevers moeten voor alle werknemers van buiten de EU/EER en Kroatië in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning (TWV). Dit geldt sinds 1 januari overigens niet meer voor Roemenen en Bulgaren, maar het is voor werkgevers wel (nog) lastiger geworden een tewerkstellingsvergunning te krijgen. Enkele aanscherpingen die deze herzieningswet met zich meebrengen voor de tewerkstellingsvergunningen zijn:

  • dat tewerkstellingsvergunningen nog maar voor maximaal één jaar worden toegekend
  • bij verlenging van de werkzaamheden moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd
  • werkgevers moeten een marktconform loon betalen en minimaal het voltijds minimumloon betalen, ook als de werknemers in deeltijd werken
  • pas als de werknemer van buiten de EU vijf jaar in Nederland heeft gewerkt, mag hij zonder vergunning werken. (Dat was in het verleden na drie jaar het geval.)

Aanvragen van tewerkstellingsvergunning kan alleen bij het UWV.


Looncriterium per maand

Kennismigranten, hoogopgeleiden en houders van een Europese Blauwe Kaart moeten voldoen aan een looncriterium. In plaats van een looncriterium per jaar, geldt sinds 1 januari 2014 een looncriterium per maand. Ook moet voortaan het loon giraal worden uitbetaald op een bankrekening die op naam staat van de werknemer.

Vrijstelling
Er komt een vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningplicht voor werknemers van internationale concerns die trainings- en opleidingssessies gaan volgen bij een concernonderdeel in Nederland. Op dit moment is voor deze werkzaamheden nog wel een TWV vereist. Ook de TWV-vrijstelling voor zakelijke besprekingen zal waarschijnlijk worden gewijzigd.

Registratie (niet-)ingezetenen
Niet-ingezetenen zijn mensen die niet of korter dan 4 maanden in Nederland wonen en een relatie hebben met Nederlandse overheidsinstellingen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die tijdelijk in Nederland werken. Per 6 januari 2014 kunnen niet-ingezetenen bij 18 gemeenten in Nederland terecht voor inschrijving en een Burgerservicenummer.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken (PvdA) wil overigens dat er een strenger toezicht komt op huisvesting van arbeidsmigranten. Gemeenten krijgen als het Asscher ligt de bevoegdheid om het woonadres van arbeidsmigranten te registreren. Het kabinet bekijkt of de wet daarvoor kan worden aangepast. Migranten met een verdacht adres zouden dan niet meteen een burgerservicenummer krijgen en dus niet aan de slag kunnen.

Bron: SD Worx/Redactie Flexmarkt


Lees ook: Discussie over Bulgaren en Roemenen laait op

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer