Uitvoering StiPP gaat op de schop

0

Per 1 januari 2018 gaat PGGM de uitvoering van het StiPP pensioen overnemen van Achmea. Henk Geurtsen (Flex-Experts) legt uit wat de gevolgen hiervan zijn voor de flexbranche. 

Wat betekent dit?

De manier van aanleveren van de pensioengegevens zal veranderen, dus moeten automatiseerders in de flexbranche aan de bak. Helaas is dat nu nog niet mogelijk, omdat de PGGM nog geen informatie beschikbaar heeft op welke wijze de aanlevering plaats moet gaan vinden.
De PGGM heeft namelijk eerst zelf een klus te klaren. Het is niet simpelweg een copy/paste van hun bestaande systeem, mede omdat vrijwel alle pensioenregelingen een franchise op jaarbasis hebben, terwijl de StiPP een franchise per uur kent.

Afwikkeling 2017 en andere jaren

Het komt nogal eens voor dat er op eigen initiatief van de uitzendorganisatie of op basis van een SNCU-controle een heraanlevering moet plaatsvinden, die ook diverse jaren terug kan gaan.Zowel StiPP als PGGM hebben nog geen informatie beschikbaar hoe dat na 1-1-2018 in zijn werk gaat.

Moeten heraanleveringen t/m 2017 nog aangeleverd worden bij Achmea, of gaan deze naar PGGM? In de huidige systematiek van aanleveren, wordt bij een heraanlevering de oude informatie overschreven. Dit betekent, dat als aanlevering over het verleden moet plaats gaan vinden bij PGGM, zij moeten beschikken over alle detailgegevens van de ingediende aangiftes.

Als de heraanleveringen t/m 2017 aangeleverd gaan worden bij Achmea, dan betekent dit dat er in de verloningspakketten twee aanlevermethodes naast elkaar moeten bestaan én dat StiPP hiervan melding moet maken bij de PGGM, omdat anders het Uniform Pensioen Overzicht van de uitzendkrachten niet de juiste informatie geeft.

Afwikkeling lopende dossiers

Alleen al vanuit Flex-Experts zijn er namens diverse uitzendorganisaties dossiers in behandeling bij Achmea, waarin een aantal principiële zaken afgehandeld moeten worden.
Wat gebeurt daarmee als dossiers op 1-1-2018 nog niet zijn afgerond? Handelt Achmea dit nog af, of wordt dit overgedragen aan de PGGM?

Veel vragen, geen antwoorden

Er zijn nog veel meer vragen en op dit moment nog geen antwoorden. Volgens PGGM mag informatie verwacht worden “in november of december”.

Verwachting

Dat een andere partij (PGGM) de administratie gaat uitvoeren is op zich niets mis mee, maar dan is het wel zaak dat alle uitzendbureaus en zeker ook de  automatiseerders tijdig worden geïnformeerd over de nieuwe situatie. Nu dat nog steeds niet is gebeurd, zit het er dik in dat dit in de eerste helft van 2018 (of langer) veel gedoe gaat opleveren.

Henk Geurtsen is partner bij Flex-Experts (www.flex-experts.nl)

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer