Arbeidsmarktkrapte en psychisch verzuim: zo zet je uitdagingen om in kansen

0

Vrijwel alle sectoren hebben last van de groeiende arbeidsmarktkrapte en het toenemende ziekteverzuim. Tegelijkertijd komt de Europese Unie met een set nieuwe regels en rapportageverplichtingen. Hoe kun je als bedrijf inspelen op deze uitdagingen en zorgen dat je toekomstbestendig bent? Maudie Derks van Acture ziet de oplossing in Total Welfare Management.

De arbeidsmarktkrapte is historisch groot. In vrijwel elke sector bestaan tekorten aan personeel en in sommige beroepen is de vraag tienmaal groter dan het aanbod. Tegelijkertijd nadert het verzuim in Nederland recordhoogte. In het derde kwartaal van 2022 liep het ziekteverzuim zelfs op naar vijf procent (bron CBS). Waarbij een substantieel deel van het verzuim op de werkvloer verband houdt met psychische klachten. Met meestal langdurig verzuim als gevolg.
“Vreemd genoeg blijft in het debat dat momenteel gevoerd wordt over oplossingsrichtingen om de arbeidsmarktkrapte op te lossen, het aanpakken van arbeidsongeschiktheid en het verkorten van de verzuimduur sterk onderbelicht. Dit terwijl hier een belangrijk deel van de oplossing ligt. Als we het ziekteverzuim namelijk kunnen terugbrengen en het arbeidspotentieel optimaal benutten, zijn we in staat om de krapte op de arbeidsmarkt voor een groot deel op te lossen”, zegt Maudie Derks, CEO van Acture.

Belang verzuimbegeleiding

“Het terugbrengen van het ziekteverzuim, zit hem allereerst in een optimale begeleiding van zieke werknemers. En hen weten te activeren om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Dit doet Acture met behulp van de Acture Methode. Een methode die draait om grip krijgen op ziekte en arbeidsongeschiktheid, en het realiseren van de kortste route naar herstel. Uit onderzoek blijkt dat verzuimbegeleiding volgens onze methode aantoonbaar grote positieve effecten heeft op de inzetbaarheid van werknemers, met een uitkeringsduur die 44 procent korter is dan bij UWV.”
Maar, voorkomen is meestal beter dan genezen, zegt Derks. “Hoewel verzuimpreventie volop in de belangstelling staat, pakken veel werkgevers niet door met hun preventiebeleid. Uit onderzoek in opdracht van Acture onder 1.500 werkgevers en werknemers, blijkt dat ruim de helft van de werkgevers zich actief inzet om ziekteverzuim te voorkomen. Vraag je echter aan werkgevers wat zij doen om te investeren in de groei van werknemers in het kader van de krappe arbeidsmarkt, dan bungelt verzuimpreventie praktisch onderaan de prioriteitenlijst. De reden hiervoor? Een succesvol preventiebeleid kost tijd, aandacht en vaak ook geld. Hoewel, uit onze ervaring blijkt juist dat goede begeleiding zich uitbetaalt. Als uitval wordt voorkomen of ingekort, dalen de verzuimkosten. Bovendien komt er veel arbeidspotentieel beschikbaar.”

Lees ook: Actieve verzuimbegeleiding levert duizenden extra werkenden op

ESG-rapportage

“Een andere uitdaging die op ons afkomt, is de ESG-rapportageverplichting. Als onderdeel van de EU Green Deal is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking getreden. Deze CSRD-regelgeving moet bijdragen aan een duurzame economie met een positieve ecologische en sociale impact op wereldwijde schaal, en verplicht bedrijven te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Denk hierbij aan rapporteren over zaken als CO2-uitstoot en het sociaal kapitaal, maar ook over de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in de keten. Deze duurzaamheidsverslaglegging moeten bedrijven gaan doen aan de hand van een ESG-rapportage. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. De rapportageverplichting geldt vanaf 1 januari 2024 voor grote, beursgenoteerde bedrijven. Vanaf 1 januari 2025 voor grote bedrijven die (nog) niet beursgenoteerd zijn. En vanaf 1 januari 2026 voor beursgenoteerde mkb-bedrijven.”

Van verplichting naar kans

“Tijdens onze verkenning naar deze zogenoemde CSRD-regeling, ontdekten we dat je de rapportageverplichting kunt zien als een plicht”, legt Derks uit. “Als een vinkje dat behaald moet worden. Anderzijds kun je het ook zien als een kans. Als een mogelijkheid om daadwerkelijk het verschil te maken als bedrijf. Door met ESG bezig te zijn, neem je jouw businessmodel onder de loep. Bovendien blijkt ESG een ideale tool om de eventuele zwakke punten binnen je bedrijf te identificeren. Om hier vervolgens op in te spelen door het ontwikkelen van nieuwe oplossingen. En een nóg betere invulling te kunnen geven aan ESG.
Enerzijds hebben we dus arbeidsmarktkrapte en toenemend verzuim. Met goede verzuimbegeleiding en -preventie als belangrijk deel van de oplossing. Anderzijds hebben we de ESG-rapportageverplichting waarbij rapporteren op de ‘S’ van social de grootste uitdaging vormt, zeker voor human capital bedrijven in de flexbranche.”

Total Welfare Management

Dit heeft Acture aan het denken gezet. “De afgelopen maanden hebben we de handen ineengeslagen en gewerkt aan een nieuwe ondersteunende dienst. Waarmee we niet alleen aan onze klanten, maar aan de hele markt een oplossing willen bieden voor de uitdagingen van deze tijd. Met trots presenteren we Total Welfare Management. Een platform waarmee werkgevers 360 graden ondersteuning kunnen bieden aan collega’s op het gebied van welzijn. Een platform dat anoniem toegang biedt tot video’s, artikelen en sessies met gekwalificeerde professionals die ondersteuning bieden bij problemen en moeilijke situaties. Hierdoor kunnen collega’s stabieler en met minder uitval hun werkzaamheden verrichten. Simpelweg, omdat het platform ze helpt lekker(der) in hun vel te zitten. Met Total Welfare Management draagt een bedrijf niet alleen bij aan een gezonde beroepsbevolking, ook voldoe je zo aan de rapportage-eisen op het gebied van ESG.”

Vier invalshoeken

Ziek zijn of niet meer kunnen werken, is een gevolg van heel veel verschillende negatieve factoren en prikkels. “En die wil je als werkgever natuurlijk vroegtijdig aanpakken. Het is vaak niet één ding waardoor iemand niet lekker in zijn vel zit en uiteindelijk uitvalt. Het is bijna altijd een opeenstapeling van dingen. Dat betekent dus dat je uitval ook nooit met maar één oplossing kunt tegengaan.” Met het platform bieden werkgevers volgens Derks ondersteuning vanuit vier hoofdthema’s. Bij elk thema geeft ze een voorbeeld.

Emotioneel uitdagende situaties

“Voorbeeld: Een collega heeft te maken met een plotseling verlies. Dit kan het overlijden van een naaste zijn, maar ook een echtscheiding. De werkgever biedt ondersteuning door via het platform direct toegang te geven tot een coach of adviseur. Doordat de betreffende collega begeleid wordt door een professional, neemt de kans op uitval af.“

Fysieke fitheid

“Een collega is door stress het afgelopen jaar veel aangekomen in gewicht en maakt zich hier zorgen om. De werkgever biedt via het platform verschillende fysieke ondersteunende programma’s aan. Zo schrijft de collega zich in voor een door een diëtist op-maat-gemaakt programma om obesitas te lijf te gaan. En meldt hij zich aan voor een Yoga event.”

Financieel uitdagende situaties

“Een collega krijgt een loonbeslag. In plaats van dat de werkgever zich beperkt tot het administratief verwerken van het loonbeslag, wordt er via het platform toegang gecreëerd tot een budgetcoach die door middel van een drietal sessies helpt om de financiën weer op orde te krijgen.”

Carrière

“Een collega heeft haar derde kindje gekregen. Ze vindt het lastig om ‘alle ballen in de lucht houden’ en twijfelt of de huidige functie nog wel bij haar past. Op het platform wordt een carrière-test aangeboden en een video die de eerste signalen van een burn-out leert te herkennen.”

Drie stadia

“We kunnen niet meer volstaan met symptoombestrijding aan de achterkant. Waarbij we pas in actie komen wanneer iemand is uitgevallen of op het punt van uitvallen staat”, stelt Derks.”Zeker met inzet van nieuwe technologieën, kunnen we veel eerder zicht krijgen op potentiële gevarenzones. Binnen ons platform maken we onderscheid tussen drie stadia op het gebied van ondersteuning, namelijk: selfcare (het bekijken van video’s of het lezen van artikelen), interactie (één-op-één afspraken of sessies met een professional) en interventie (verplichte interventies vanuit de wet verbetering poortwachter wanneer een collega daadwerkelijk is uitgevallen).

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Acture,

Over Auteur

Reageer