Tag: arbeidsvoorwaarden

Werkgeverschap
Nieuwe regels bij ontslag via kantonrechter

Over de financiële gevolgen van de ‘nieuwe’ kantonrechtersformule, die per 1 januari 2009 is ingevoerd is al veel gezegd en geschreven. Naast deze ‘zuiniger’ wijze van berekenen van de ontslagvergoeding zijn er echter ook andere, voor de praktijk belangrijke, wijzigingen doorgevoerd.

Flexwerkers
Hoogst aantal banen ooit

In het tweede kwartaal van 2007 waren er 206 duizend banen van werknemers
meer dan in hetzelfde kwartaal van 2006. Deze toename is groter dan in de
voorgaande kwartalen. In het tweede kwartaal waren er 7,8 miljoen banen, het
hoogste aantal ooit. De loonkosten per arbeidsjaar waren in het tweede kwartaal
1,7 procent hoger dan een jaar eerder. De loonkosten stegen in het eerste
halfjaar van 2007 langzamer dan in 2006.

Werkgeverschap
Onderhandelen

Aan het einde van het jaar vinden bij veel bedrijven de
beoordelingsgesprekken plaats. Tijdens zo’n gesprek staat het resultaat van het
functioneren centraal. De leidinggevende is in de meeste gevallen de
beoordelaar. Vaak komt tijdens dit gesprek ook het salaris aan bod en zal er
onderhandeld moeten worden.

Werkgeverschap
Geen loon na zelfmoord?

Invalide raken na een bedrijfsongeval, en daarna een zelfmoordpoging. Voor
de werkgever extra reden geen loon meer te betalen. Het slachtoffer zou
opzettelijk zijn arbeidsongeschiktheid hebben veroorzaakt en zijn herstel hebben
belemmerd.