Tag: arbeidsvoorwaarden

Werkgeverschap
Langdurend zorgverlof

Als een levensbedreigend ziek kind, partner of ouder van uw werknemer zorg behoeft, kan de werknemer een beroep doen op het langdurend zorgverlof. Tijdens dat verlof hoeft u geen salaris door te betalen.

Werkgeverschap
Vakantiedagen

Een werknemer heeft recht op vakantie met behoud van loon. Het aantal vakantiedagen waar een werknemer minimaal recht op heeft is wettelijk vastgelegd. Ook de verschillende mogelijkheden voor het opnemen van vakantie zijn bij wet geregeld.

Werkgeverschap
Levensloopregeling

Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen om in
de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren.