Tag: vakbond

Arbeidsmarkt
100 miljoen als smeerolie sociaal overleg

Het kabinet trekt ruim 100 miljoen euro uit om de kansen van jongeren en ouderen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Met het geld kunnen projecten in bijvoorbeeld de noodlijdende bouw worden gefinancierd.

Brancheinformatie
FNV wil positie flexwerkers verbeteren

FNV vraagt het kabinet om met een ambitieus plan te komen dat de economie aanjaagt en voor nieuwe werkgelegenheid zorgt. Maar, het mogen geen ‘wegwerpbanen als schijnzelfstandige of flexwerker zonder bescherming’ zijn, aldus FNV-voorzitter Ton Heerts.

Brancheinformatie
CNV wil uitleg over ontslagen bij AB Oost

CNV Vakmensen is niet akkoord gegaan met een sociaal plan voor Agrarische Bedrijfsverzorging Oost (AB Oost). ‘De werkgever heeft aangegeven dat er 267 mensen ontslagen worden, maar we hebben geen duidelijkheid over de financiële situatie in het bedrijf’, aldus bestuurder Jacqueline Kraan van CNV Vakmensen.

Brancheinformatie
Visies op werk voor iedereen

Aart van der Gaag (algemeen directeur ABU) en Bert van Boggelen (oud-CNV-voorzitter) verzamelden verhalen van uiteenlopende mensen over hoe een arbeidsmarkt voor iedereen bereikt kan worden, dus ook voor ouderen en gehandicapten. Het resultaat is het boek ‘Stempel geschikt! – 60 visies op werk voor iedereen’.

Arbeidsmarkt
‘Te lang flexwerk is demotiverend’

Flexwerkers vinden flexwerk handig als proeftijd voor starters op de arbeidsmarkt, dat kwam naar voren tijdens een hoorzitting voor flexwerkers van FNV. Echter, als die ‘proefperiode’ te lang duurt, werkt het demotiverend.

Brancheinformatie
‘Cao’s mogen inzet uitzendkrachten niet beperken’

De Stichting van de Arbeid (STAR) vraagt cao-partijen om, als zij nog niet in de gelegenheid zijn geweest om de cao-bepalingen over uitzendkrachten in hun cao te heroverwegen, dit te melden aan het secretariaat van STAR. AWVN vindt dat in een cao geen bepalingen mogen staan die een onnodig beperkend effect hebben op de inzet van uitzendkrachten en onderschrijft de oproep van STAR.

1 2 3 4 5 6 21