65-plussers

0

Het uitzenden van oudere uitzendkrachten komt steeds
vaker voor. Dit is een logisch gevolg van toenemende vergrijzing., maar ook is
het aantal fitte ouderen die willen blijven werken gegroeid. Hoe zit het nou
precies met het uitzenden van 65-plussers?

Waarom willen 65-plussers blijven werken?
Als een werknemer 65 jaar wordt, betekent dit niet automatisch dat hij alleen maar wil genieten van zijn vrije tijden en maanden overwintert in Spanje. Veel ouderen hebben behoefte aan sociale contacten en een vaste weekinvulling. Een goede werksfeer en leuke collega’s zijn daarom vaak belangrijker dan de werkzaamheden op zich. Natuurlijk zorgt het werk ook voor een (welkome) aanvulling op het pensioen en de AOW-uitkering.

Heeft het werk gevolgen voor de AOW-uitkering?
Nee, de AOW-uitkering blijft volledig behouden als de uitzendkracht werkt.

Heeft het werk gevolgen voor de VUT-uitkering?
Dit is afhankelijk van hoe de specifieke VUT-regeling is ingericht. Voor het antwoord op deze vraag kan het beste te rade worden gegaan bij de uitvoerder van de VUT-regeling.

Gelden er speciale arbeidsrechtelijke regels voor 65-plussers?
Nee, het arbeidsrecht kent geen leeftijdsgrens. Dit betekent dat aan alle voorwaarden voldaan moet worden, inclusief de regels van de toepasselijke cao zoals de loondoorbetaling bij ziekte en scholing. Wel  onderzoekt het kabinet of dit veranderd moet worden, zodat de 65-plusser aantrekkelijker wordt om in dienst te nemen. Twee uitzonderingen qua arbeidsvoorwaarden gelden voor pensioen en de 20% aanvulling op de Ziektewetuitkering. Omdat de pensioengerechtigde leeftijd reeds is bereikt hoeft er geen pensioenpremie te worden afgedragen. Voorts kan de 65-plusser geen aanspraak maken op de publieke Ziektewetuitkering en heeft hij daardoor ook geen recht op de 20% aanvulling (NBBU-cao voor Uitzendkrachten). Premie-inhouding voor een verzekering van deze aanvulling kan dus evenmin aan de orde komen.

Wat betekent het voor de kostprijs als ik een oudere uitzendkracht uitleen?
Voor een 65-plusser hoeven er geen sociale premies werknemersverzekeringen meer te worden afgedragen. Er wordt voor deze uitzendkracht ook geen pensioenpremie afgedragen. Als u een werknemer in dienst neemt van 50 jaar of ouder, hebt u voorts recht op een premiekorting oudere werknemers (Regeling Wfsv). Ook als u bij eht begin van het kalenderjaar een werknemer van 54,5 jaar in dienst heeft, hebt u recht op de premiekorting oudere werknemers. Overigens moet de werkgever de inkomensafhankelijke bijdrage van 6,5 % volgens de Zorgverzekeringswet ook voor de 65-plusser vergoeden en afdragen.

Waarom worden oudere uitzendkrachten ingeleend?
Inleners geven aan tevreden te zijn over oudere uitzendkrachten. Omdat de 65-plusser meestal niet meer uit noodzaak hoeft te werken is hij gemotiveerder. Immers de vrijheid van het vrijwillig werken geeft extra plezier in het werk. Ook worden ouderen vaak als flexibel en gekwalificeerd omschreven. Zeker zal ze bij dezelfde werkgever / inlener blijven werken is het aantrekkelijk nog selectief werkervaring en kennis van de 65-plusser te gebruiken. Het lagere tarief kan natuurlijk ook een rol spelen.

Kan ik met de 65-plusser een uitzendovereenkomst met uitzendbedding aangaan als ik hem uitzend naar zijn vorige werkgever?
Het komt regelmatig voor dat een werkgever nog even zijn werknemer wil gebruiken wiens contract voor onbepaalde tijd wordt beëindigd, omdat hij 65 wordt. Er wordt dank vaak voor gekozen om de voormalige werknemer voortaan tijdelijk of parttime in te lenen via een uitzendonderneming, De vraag die dan rijst, is wat voor soort uitzendovereenkomst de uitzendonderneming nog kan aangaan met de uitzendkracht.

Momenteel is het een interpretatie van het arbeidsrecht dat de 65-plusser geen bescherming nodig heeft van de zogenoemde Ragetlie-regel. In een notendop houdt deze interpretatie in dat er vanuit wordt gegaan dat als de arbeidovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt wegens het bereiken van het 65e levensjaar, de werknemer geen behoefte meer heeft aan ontslagbescherming.  Hij ontvangt immers een AOW-uitkering en eventueel een aanvullend pensioen. Als de uitzendonderneming na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een uitzendovereenkomst met hem aangaat om hem uit te zenden naar zijn voormalige werkgever, kan er een fase1 uitzendovereenkomst met uitzendbeding aangeboden worden.  Het opvolgend werkgeverschap is niet van toepassing en er kan worden begonnen met een schone arbeidsrechtelijke lei.
NB. Momenteel is het voorgaande nog steeds een interpretatie, gebaseerd op lagere rechtspraak en literatuur.

Terug naar boven

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer