Adoptieverlof

0

Als een werknemer een kind wil adopteren, moeten beiden een tijd aan elkaar
wennen. Daarvoor heeft de wetgever het adoptieverlof in het leven
geroepen.

Wie heeft recht op adoptieverlof?

  • Alle werknemers die een kind adopteren.
  • Pleegouders: het kind moet wel op hetzelfde adres wonen en er moet een pleegcontract zijn.
  • Werknemers die binnen 10 weken na beëindiging van het arbeidscontract een kind adopteren.

De werkgever mag de aanvraag voor adoptieverlof niet weigeren.

Als het kind al meer dan zestien weken in het gezin is voor de officiële adoptie, dan geldt het adoptieverlof niet. Bij adoptie van meerdere kinderen geldt slecht één adoptieverlof.

Duur adoptieverlof

Het adoptieverlof duurt maximaal vier aaneengesloten weken. Het recht op verlof gaat twee weken voordat het kind is overgedragen in. Het verlof moet binnen zestien weken nadat het kind is geadopteerd worden opgenomen.

De opbouw van vakantiedagen gaat tijdens het adoptieverlof gewoon door.

Aanvragen adoptieverlof

De werknemer moet minimaal 3 weken voor het verlof een aanvraag doen. Het verlof kan ook sneller ingaan, als er niet eerder een exacte datum van adoptie bekend is.

Bij de aanvraag moet de werknemer officiële documenten toevoegen, die aantonen dat hij/zij een kind gaat adopteren. Voorbeelden van deze documenten zijn:

  • verklaring van de bemiddelingsorganisatie;
  • uitreksel bevolkingsregister
  • verklaring van de Vreemdelingenpolitie

Loon en adoptieverlof

Tijdens het adoptieverlof betaalt de werkgever geen loon. De werknemer kan samen met de werkgever een uitkering aanvragen bij het UWV. De uitkering bedraaft maximaal 100% van het dagloon.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer