De arbeidsmigrant: van schrikbeeld tot onmisbare schakel

0

Sinds 2007 zijn in ons land vele duizenden arbeidsmigranten aan de slag gegaan. Kunnen we nog wel zonder? En zo nee, blijven ze wel komen? In dit artikel gaan hoogleraren en experts uit de praktijk in op de problematiek én de oplossingen om arbeidsmigratie in Nederland mogelijk te blijven maken.

We gaan ruim tien jaar terug: Nederland zat in een slepende recessie, de werkloosheid liep maand na maand verder op. Rond arbeidsmigranten uit voornamelijk Polen was veel onrust. De PVV stelde het Meldpunt Midden- en Oost-Europeanen (ook wel het ‘Polenmeldpunt’ genoemd) in, waar mensen een klacht konden indienen over overlast door Polen, Roemenen en Bulgaren. Arbeidsmigranten zouden banen inpikken van Nederlanders. Een Haagse wethouder had het over ‘een tsunami van Oost-Europese arbeidsmigranten’.
In 2023 is dat geluid verstomd. Ja, er zijn nog wel klachten over overlast door arbeidsmigranten die met velen in een chalet of appartement gepropt zijn, maar na jaren van lage werkloosheid is er eerder de vrees voor het omgekeerde: blijven de arbeidsmigranten wel komen?

Arbeidsmigratie is voor niet-verplaatsbare sectoren zoals de zorg zeker een deel van een oplossing. Anders moet je straks naar India vliegen voor een nieuwe heup.

Arbeids- en kennismigranten

Als het gaat om mensen die van buiten komen om in Nederland te werken, zijn er drie groepen: mensen uit de EU, kennismigranten (mensen van buiten de EU die op een speciaal visum hier naartoe komen om hier te werken) en mensen die ook van buiten de EU komen, maar te weinig verdienen om een visum te krijgen als kennismigrant. “Die laatste groep is klein,” zegt hoogleraar Europees migratierecht aan de Radboud universiteit Tesseltje de Lange. “De administratieve lasten voor de werkgever zijn dan erg hoog. Dat doe je als werkgever alleen als het water je aan de lippen staat.”
Hoeveel kennismigranten er in Nederland zijn, is niet heel duidelijk. De Lange gaat uit van zo’n 41.000 tot 45.000. Het overgrote deel van de arbeidsmigranten in Nederland komt met meer dan 767.000 mensen (zie kader) dus uit de EU. Maar die werknemers blijven niet eeuwig komen, waarschuwt De Lange. “Je hoort steeds vaker dat Polen ervoor kiezen om terug te gaan. Polen zelf wordt immers ook steeds welvarender. Je ziet daarom dat Bulgaren en Roemenen werk overnemen dat vroeger door Poolse werknemers werd gedaan. Polen is trouwens zelf ook druk bezig met het werven van mensen in het buitenland. Zo is het al jaren actief aan het werven in Oekraïne.”

Geen beleid arbeidsmigratie

Volgens De Lange contrasteert de houding van Nederland met die van onze oosterburen.

Klik hier om het hele artikel te lezen..

 

Dit artikel, geschreven door Fons van Lier, wordt tevens gepubliceerd in de maart-editie 2023 van Flexmarkt. Flexmarkt magazine, die ook digitaal beschikbaar is voor abonnees van Flexmarkt pro.

Met Flexmarkt pro heb je exclusief toegang tot:
✅ verdiepende en analyserende artikelen
✅ de verzuim- en transitietool
✅ handige voorbeelddocumenten, zoals de oproep – en vaststellingsovereenkomst
✅ antwoord op tientallen juridische flexvragen
✅ Flexmarkt magazine: het laatste nummer en archief
Waar nodig is deze informatie juridisch getoetst door onze arbeidsrechtadvocaten.

Abonneer je hier op Flexmarkt Pro 

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer