Flexibele medewerkers komen minder vaak in aanmerking voor scholing

0

Uit onderzoek van UWV blijkt dat bij bijna 9 op de 10 werkgevers tenminste 1 werknemer de afgelopen 12 maanden scholing volgde. Het UWV ondervroeg voor dit onderzoek 4.500 werkgevers uit verschillende sectoren. Medewerkers in het MKB en met een flexibel arbeidscontract nemen minder vaak deel aan een training, opleiding of cursus.

Sectorale verschillen

Vooral naar sector verschillen de scholingsinspanningen van werkgevers, zo blijkt uit het UWV-onderzoek. In de publieke sectoren (Overheid, Sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang, Onderwijs en Zorg) bieden bijna alle werkgevers scholing aan. In sectoren met veel mkb-bedrijven en met meer flexibele arbeidskrachten blijft de scholingsbereidheid iets achter. Zo zijn in de horeca (82%), bouw (86%) en detailhandel (86%) naar verhouding minder werknemers recent geschoold. Grotere bedrijven doen meer aan scholing. Dat constateert ook brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Zij ziet dat vooral grotere bedrijven steeds meer scholingen aanbieden.

Scholing naar sector

Redenen voor minder scholing

UWV zet meerdere redenen voor deze sectorale verschillen op een rij:

  • Bij grotere organisaties zijn is meer scholingsbudget beschikbaar. Juist in de horeca, bouw en detailhandel werken mensen vaker bij kleinere bedrijven.
  • Ook de factor tijd speelt een belangrijke rol. Juist in een krappe arbeidsmarkt zijn werkgevers net iets minder genegen om personeel naar een training te sturen. Ze zijn immers hard nodig op de werkvloer, zo is de gedachte. Vooral in de horeca (denk aan de gesloten terrassen en beperkte opening van de keuken) en de detailhandel (beperkte openingstijden) speelt die krappe arbeidsmarkt. Uiteraard hangt dat ook samen met de bedrijfsomvang.
  • In horeca en detailhandel wordt vaker gewerkt met tijdelijke en flexibele contracten. Daarnaast werken er in deze sectoren natuurlijk veel scholieren en studenten. Zij volgen naast hun opleiding doorgaans niet óók nog eens scholing voor hun bijbaan. Medewerkers met een vaste arbeidsovereenkomst krijgen vaker scholing aangeboden.
  • Uit allerlei onderzoeken blijkt dat hoe hoger het opleidingsniveau, hoe eerder een werknemer ook tijdens het werk aan om- en bijscholing doet. In de horeca, bouw en detailhandel werken naar verhouding minder hooggeschoolden dan gemiddeld.

Belang van scholing

UWV doet een warm pleidooi voor scholing. Het is immers interessant voor werkgever én werknemer. Werknemers worden productiever en vertonen minder verloop. Ook interessant: werknemers die een opleiding hebben gevolgd dragen hun nieuwe kennis en vaardigheden over op hun collega’s.

Werknemers die scholing hebben gevolgd vergroten hun baankansen. Daarnaast hebben ze een hoger uurloon.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer