Goed werkgeverschap en de zieke tijdelijke werknemer

0

Arbeidsovereenkomst komt tot stand door aanvaarding
door de werknemer van een aanbod door de werkgever.

De feiten
Een werkneemster werkt op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Haar is aansluitend een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden. Voordat de werkneemster dit aanbod heeft aanvaard, blijkt dat zij psychisch en lichamelijk is ingestort, waarop de werkgever het aanbod voor de nieuwe overeenkomst intrekt. Na deze intrekking aanvaardt de werkneemster alsnog het aanbod. Uiteraard verschillen de partijen van mening over het al dan niet tot stand komen van de nieuwe overeenkomst.
 
De beslissing
De kantonrechter geeft de werkneemster gelijk. Er is een overeenkomst tot stand gekomen. In hoger beroep oordeelt het Hof dat het de werkgever vrij staat een aanbod in te trekken, zolang het aanbod niet is aanvaard. Er komt dan geen overeenkomst tot stand. Goed werkgeverschap kan tot een ander oordeel leiden, en daar gaat het Hof in deze zaak toe over. De intrekking van het aanbod is door de werkgever gedaan wegens de instorting van de werkneemster en daarmee uitsluitend om onder de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte uit te komen. De werkgever mocht het aanbod om die reden niet intrekken.
 
Gerechtshof Leeuwarden 19 december 2007, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2008 nummer 37
Commentaar
Het is te begrijpen dat de werkgever wegens ziekte wilde afzien van de voortzetting van het tijdelijke dienstverband. Het aanvoeren van de reden van ziekte bij het intrekken van het reeds gedane aanbod daartoe was niet verstandig. Een werkgever dient terughoudend te zijn bij het herroepen van een aanbod wegens een dergelijke reden.
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer