Uitzendbeding en NBBU-lidmaatschap

0

Wat gebeurt er met de uitzendovereenkomst als het
uitzendbureau zijn lidmaatschap van de brancheorganisatie
beëindigt?

De feiten

Een uitzendkracht heeft een uitzendovereenkomst met uitzendbeding gesloten met een uitzendbureau. De terbeschikkingstelling is op verzoek van de opdrachtgever geëindigd, waarna het uitzendbureau stelt dat de uitzendovereenkomst is geëindigd. De uitzendkracht heeft daar een andere mening over en legt de kwestie voor aan de rechter. Hij vordert doorbetaling van loon en wedertewerkstelling.

De beslissing

De rechter dient in een kort geding te beoordelen of op de uitzendovereenkomst het uitzendbeding van toepassing is. Ten tijde van het sluiten van de uitzendovereenkomst was het uitzendbureau lid van de NBBU. Dit lidmaatschap is in de loop van het uitzenddienstverband afgelopen. Volgens de wettelijke bepalingen leidt het einde van het lidmaatschap van een cao-partij niet automatisch tot het einde van de gebondenheid aan de cao gedurende de looptijd ervan. Deze bepalingen leiden er niet toe dat een voor de werknemer nadelige afwijking van een wettelijke bepaling dan ook in stand blijft. De algemeen verbindende cao voor uitzendkrachten (van de ABU) kent een kortere periode voor het toepassen van het uitzendbeding dan de NBBU-Cao. Vanwege deze algemeen verbindend verklaring zijn de regels van de ABU over toepassing van het uitzendbeding van toepassing geworden toen het lidmaatschap van de NBBU van het uitzendbureau eindigde. Volgens de ABU-Cao zou de uitzendkracht zich inmiddels in fase B bevinden, waarin geen uitzendbeding meer mogelijk is. De uitzendovereenkomst is naar het oordeel van de rechter niet geëindigd met het einde van de opdracht, zodat de loonvordering is toegewezen.

Kantonrechter Tiel 5 december 2007, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2008 nummer 28

Commentaar

Alle uitzendbureaus die van plan zijn hun lidmaatschap van ABU, NBBU of NVUB op te zeggen, moeten zich van tevoren goed informeren over de gevolgen van deze opzegging voor de geldende cao-bepalingen voor de zittende uitzendkrachten.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer