Kan in een bedrijf meer dan één cao van toepassing zijn?

0

In een bedrijf kunnen meer cao’s van toepassing zijn.

Dat kan voorkomen als een bedrijf werkzaam is in verschillende bedrijfstakken waarvoor afzonderlijke cao’s gelden. Het is ook mogelijk dat binnen een bedrijf verschillende ondernemings- of bedrijfstak-cao’s gelden voor bepaalde personeelsgroepen.

Meer dan één cao van toepassing op een werknemer

In een enkel geval zijn twee reguliere cao’s van toepassing op een werknemer. Er is dan sprake van samenloop van cao’s. Om problemen te voorkomen, wordt in de werkingssfeer van de cao zo duidelijk mogelijk omschreven welke werknemers onder welke cao(‘s) vallen. Toch kan hierover wel eens onduidelijkheid ontstaan. In zulke gevallen geldt geen algemene regel. Soms kunnen cao-partijen tot duidelijker afspraken komen. Maar het is ook voorgekomen dat dit probleem per werknemer opgelost moest worden.

Reguliere cao en specifiek cao

Het is ook mogelijk dat een werknemer onder een reguliere cao valt, en daarnaast ook onder een specifieke cao (zoals bijvoorbeeld een cao-sociaal fonds).

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer