No-risk premie voor 56-plussers, hoe werkt dat?

0

Werkgevers die mensen met een WW-uitkering in dienst nemen die 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het UWV legt uit hoe elke werkgever daar gebruik van kan maken.

Feit of fabel: oudere werknemers melden zich vaker ziek. Dit is een fabel. Uit onderzoek van CBS en TNO blijkt dat oudere werknemers zich niet vaker dan jongere werknemers ziekmelden. De duur van het verzuim verschilt echter wel. Oudere werknemers zijn gemiddeld genomen langer arbeidsongeschikt dan jongere werknemers.

Wat is de compensatieregeling 56-plus?

Werkgevers die uitkeringsgerechtigden van 56 jaar of ouder in dienst nemen, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. De compensatieregeling 56-plus houdt in dat werkgevers een Ziektwet-uitkering van UWV krijgen als de werknemer ziek wordt. Werkgevers kunnen deze verrekenen met het loon van de zieke werknemer. Ook leidt ziekte van deze werknemers niet tot een verhoging van de gedifferentieerde premie voor de ziektewet.

Voor wie geldt deze regeling?

De compensatieregeling geldt voor alle werkgevers die personeel willen aannemen.

Vanaf wanneer geldt deze regeling?

Deze regeling bestond al voor 2018. Toen was deze alleen beschikbaar voor werknemers van 63 jaar of ouder. De regeling is per 1 januari 2018 verruimd naar 56 jaar.

Wat houdt de compensatieregeling in?

De compensatieregeling houdt in dat de werkgever in aanmerking komt voor compensatie wanneer hij of zij een werkzoekende van 56 jaar of ouder in dienst neemt. Gedurende de eerste vijf jaar van het dienstverband krijgt de werkgever een Ziektewet-uitkering als deze werknemer ziek wordt. De werkgever betaalt wel zelf de eerste dertien weken het loon door. Daarna ontvangt de werkgevervan UWV een Ziektewet-uitkering voor deze werknemer.

Zijn er voorwaarden aan deze regeling verbonden?

Ja, alle voorwaarden op een rijtje:

  • De werknemer is 56 jaar of ouder als hij of zij in dienst komt;
  • De werknemer komt vanuit een WW-uitkering in dienst tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019;
  • De werknemer heeft ten minste 52 weken onafgebroken een WW-ontvangen.

Hoe maak je gebruik van de compensatieregeling?

Een werkgever hoeft niet vooraf een no-riskpolis voor de werknemer aan te vragen. Als de betreffende werknemer ziek wordt, vraagt de werkgever voor deze persoon bij UWV een Ziektewet-uitkering aan. Dit moet binnen vier dagen nadat de werknemer dertien weken ziek is.

Zijn er nog andere voordelen voor werkgevers?

Er zijn meerdere voordelen voor werkgevers, zoals de proefplaatsing. Als je als werkgever twijfelt om iemand met een WW-uitkering in dienst te nemen, kan hij gebruik maken van de proefplaatsing. Een werknemer kan dan twee maanden werken met behoud uitkering. Dit is net zolang als de maximale proeftijd van een dienstverband. In deze periode kan de werkgever kijken of de werknemer geschikt is. De werkgever hoeft in deze periode geen loon te betalen. Na de proefplaatsing is het niet mogelijk om een proeftijd af te spreken met de werknemer.

Meer informatie? Kijk op www.uwv.nl/werkgevers

Dit is een bijdrage van het UWV die in april-editie van Flexmarkt is gepubliceerd. In de rubriek Q&A beantwoordt UWV vragen over aangeboden diensten en actuele wet- en regelgeving.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer