Stiekem opgenomen gesprek was bewijs voor ontslag

0

De kantonrechter in Breda oordeelde dat een werkgever in een ontslagzaak
een stiekem opgenomen telefoongesprek van een werknemer mocht gebruiken als
bewijs om deze werknemer te ontslaan.

Wat was er aan de hand? In deze zaak vroeg de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst, omdat de werknemer zijn manager had bedreigd. De zaak was uit de hand gelopen na vele waarschuwingen aan de werknemer dat hij zijn werkzaamheden onzorgvuldig uitvoerde. Na veel gedoe kreeg de werknemer uiteindelijk vervangende werkzaamheden toegewezen. Meteen daarna meldde de werknemer zich ziek. Hij nam telefonisch contact op met zijn manager, die dat gesprek als bedreigend ervoer. Dat gesprek was op band opgenomen zonder dat de werknemer hiervan op de hoogte was gesteld.  
 
Geheime tapes
De werknemer betwistte de bedreiging tijdens de rechtszaak. Om zijn stelling te bewijzen wilde de werkgever opnames laten horen van het telefoongesprek dat de werknemer met zijn manager had gevoerd. De werknemer maakte hiertegen bezwaar. Volgens hem ging het om onrechtmatig verkregen bewijs, omdat hem niet van tevoren was verteld dat het gesprek werd opgenomen.  
 
Geen inbreuk op privacy
Volgens de rechter was het afspelen van de stiekem gemaakte bandopname geen schending van de persoonlijke levenssfeer. De rechter kwam tot dit oordeel omdat het gesprek was gevoerd in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, dus een zakelijk karakter had en de persoonlijke levenssfeer van de werknemer niet in het geding was.
Onder deze omstandigheden weegt het belang van de waarheidsvinding door openbaarmaking van de opname zwaarder dan het belang van de werknemer bij bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, zo vond de rechter. 
 
Bedreigend
Het afspelen van de bandopname mocht dus, omdat er geen sprake was van onrechtmatig verkregen bewijs. De kantonrechter stelde vast dat de werknemer zich inderdaad bedreigend had opgesteld en zag daarin aanleiding de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werknemer kreeg daarbij geen vergoeding.
 
 
 Let op!
De uitspraak van de rechtbank is een uitzondering op de regel. Normaliter geldt voor het meeluisteren of opnemen van gesprekken, het maken van video-opnames enzovoorts – kort gezegd – dat personeel moet zijn geïnformeerd voordat video- of geluidsopnames worden gemaakt, tenzij er sprake is van een concrete en gerichte verdenking. 

Rechtbank Breda, 15 februari 2007, nr. 425440 AZ 06-1257

Bron: Salarisnet..nl

Zie ook:
> Werkgever mag ‘zakelijk gesprek’ afluisteren

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer