Tussenkomstmodel binnen wet DBA biedt intermediair zekerheid

0

Onder de uitgestelde wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA), die de VAR moet vervangen, blijft het voor intermediairs mogelijk te werken met een tussenkomstmodel.

Deze week maakte staatssecretaris Wiebes (Financiën) bekend dat de wet DBA wordt uitgesteld; de streefdatum voor de inwerkingtreding wordt 1 april 2016, met een implementatietermijn tot 1 januari 2017.

Voorbeeld modelovereenkomst tussenkomst

Volgens de wet DBA zal de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) worden vervangen door een systematiek van modelovereenkomsten. Die modelovereenkomsten moeten opdrachtgevers vrijwaren van loonheffing. Een daarvan is de modelovereenkomst tussenkomst.
Intermediairs die (ook) zzp’ers bemiddelen kunnen dat dus blijven doen onder de wet DBA volgens een door de Belastingdienst begin deze week gepubliceerde voorbeeld modelovereenkomst tussenkomst, die is opgesteld in samenwerking met VNO-NCW/MKB Nederland. Dit is een goedgekeurde modelovereenkomst voor de overeenkomst van opdracht tussen zzp’er en intermediair (tussenkomst).

Zekerheid vooraf

Met deze modelovereenkomst tussenkomst krijgen intermediairs, opdrachtgevers en opdrachtnemers zekerheid vooraf dat er geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden en afgedragen. Zzp-bemiddelaars kunnen direct gebruik maken van deze modelovereenkomst en hoeven niet nog apart goedkeuring van de Belastingdienst te krijgen. Volgens de ABU biedt deze modelovereenkomst tussenkomst intermediairs en opdrachtnemers de gewenste zekerheid en duidelijke toetsingscriteria voor de Belastingdienst. Wel geldt de zekerheid alleen als in de praktijk ook volgens de overeenkomst wordt gehandeld.

ABU en NBBU ’tevreden’

Bij NBBU en ABU bestond eerder de vrees dat zzp-bemiddelaars niet meer zouden kunnen werken volgens het veel gehanteerde tussenkomstmodel met de komst van de wet DBA. De ABU is dan ook ‘blij met dit resultaat’ dat het werken met het tussenkomstmodel toch mogelijk blijft. De NBBU ziet de modelovereenkomst als een ‘goede oplossing’. ‘Deze biedt zekerheid vooraf aan opdrachtgever, zzp’er en intermediair’, zegt NBBU-directeur Marco Bastian. De NBBU is ook content dat er voldaan is aan het verzoek om meer implementatietijd. ‘De markt heeft hiermee meer tijd voor het informeren van opdrachtgevers en klanten over de nieuw ontstane situatie en het aanpassen van contracten hierbij.’

Bronnen: ABU/NBBU/Belastingdienst

Lees ook:
Wiebes stelt wet DBA uit

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer