Dit zijn de subsidies voor scholing van werknemers in 2024

0

Voor werkgevers en uitzendbureaus zijn er in 2024 veel subsidies voor het opleiden en omscholen van werknemers beschikbaar. In dit overzicht vind je ze handig bij elkaar, inclusief de aanvraagtijdvakken. Doe er je voordeel mee. 

Scholingsvoucher (Doorzaam)

Met de Scholingsvoucher krijgen uitzendkrachten een vergoeding (tot een maximum van € 500 (excl. btw) om deel te nemen aan een arbeidsmarkt relevante training, cursus of opleiding naar eigen keuze.

Wanneer aanvragen?
• 5 februari 2024
• 3 juni 2024
• 23 september 2024
Meer informatie

Nederlands Taalbudget (Doorzaam)

Het Nederlands Taalbudget is een financiële ondersteuning van maximaal € 1500 (excl. btw) voor de opleidingskosten die gemaakt worden om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Of het nu een één-op-één training is of een groepstraject, het doel van de opleiding is het vergroten van de taalkennis op de werkvloer.
Het is mogelijk om meerdere trainingen per budget in te zetten, zoals een beginnerscursus gevolgd door een cursus voor gevorderden of een verdiepingscursus.

Wanneer aanvragen?
• 1 t/m 29 februari 2024
• 1 t/m 31 juli 2024
Meer informatie

Kansberoepbudget (Doorzaam)

Het Persoonlijk Kansberoepbudget is een tegemoetkoming van maximaal € 1500 (excl. btw) in de opleidingskosten die gemaakt worden om de uitzendkracht om- of bij te scholen voor een kansrijk beroep.

Wanneer aanvragen?
Het hele jaar (op=op).
Meer informatie

Tel mee met Taal (taal, rekenen, digitale vaardigheden)

Met de Subsidieregeling Tel mee met Taal (2021-2024) kunnen werkgevers, scholen en andere organisaties de basisvaardigheden verbeteren van volwassenen en achterstanden voorkomen bij kinderen. Het gaat om taal, rekenen en digitale vaardigheden.
In 2024 stellen de ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS samen € 5.100.000 beschikbaar voor het programma. Hiervan is € 3.350.000 bedoeld voor werknemers en € 1.750.000 voor ouders.
De subsidie is maximaal € 125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage van 33 procent van de kosten van de cursus of andere activiteit. Als het subsidiebudget wordt overvraagd, vindt loting plaats.

Wanneer aanvragen?
Vanaf 1 januari 2024 (op=op).
Meer informatie

Mdieu: duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen met werken

De Mdieu-subsidie is bedoeld voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Denk aan het ontwikkelen van een methode of nieuwe werkwijze, het organiseren van een training of het doen van onderzoek. Maar het kan ook een activiteit zijn die werknemers meer grip geeft op hun loopbaan of ondersteunt bij het leven lang leren. Voor deze activiteiten kunnen bedrijven nu subsidie aanvragen. Daarnaast is er subsidie beschikbaar om mensen met zwaar werk, voor wie het echt niet lukt om gezond werkend hun pensioen te halen, maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd te laten stoppen met werken. Deze laatste subsidie kan alleen worden aangevraagd als een bedrijf óók investeert in duurzame inzetbaarheid. Minimaal aan te vragen subsidiebedrag is € 75.000.

Wanneer aanvragen?
• april 2024
• september 2024
Meer informatie

Tijdelijk Scholingsbudget UWV

Het Tijdelijk Scholingsbudget UWV is ook in 2024 beschikbaar voor mensen met een WW- of WIA-uitkering die zich willen omscholen naar een krapteberoep. Wie in aanmerking komt voor deze regeling mag € 5000 uitgeven aan trainingen en opleiding en hoeft in die periode niet te solliciteren. Een lijst met kansrijke beroepen vind je hier>>

Wanneer aanvragen?
Het hele jaar. De leerling dient deze scholing zelf aan te vragen bij UWV.

SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie is een stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen. Deze is in 2024 opnieuw beschikbaar voor MKB-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het MKB en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.
Vanaf 2024 is het ook mogelijk om deze subsidie in te zetten voor individuele scholing, als opvolger van het STAP-budget. Het is nog niet duidelijk hoe deze regeling eruit gaat zien.

Wanneer aanvragen?
• 1 t/m 28 maart voor individuele MKB-ondernemers
• 3 juni t/m 31 juli voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw, horeca of recreatie
• 2 t/m 30 september voor individuele MKB-ondernemers
Meer informatie 

Ontwikkelbudget (Doorzaam)

Met het Doorzaam Ontwikkelbudget help je uitzendkrachten (fase A/B of 1/2/3) duurzaam inzetbaar te blijven door middel van concrete ondersteuning in de vorm van scholing, training of coaching op diverse terreinen. Het budget is maximaal € 2500 excl btw. Dit budget is aan te vragen door uitzendorganisaties die afdragen aan SFU en die reeds bezig zijn beleid te ontwikkelen voor duurzame inzetbaarheid.

Wanneer aanvragen?
Het hele jaar (op=op).
Meer informatie

Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling Praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten die uitzenders maken voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Het doel van de subsidieregeling is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen.
De regeling is opengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvraag loopt per studiejaar. De aanvraag kan digitaal worden ingevuld.
Doelgroepen van de regeling:
• vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen
• mbo-studenten die deelnemen aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
• hbo-studenten in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving) waarbij de opleiding bestaat uit leren en werken
• promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor een categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie binnen die categorie. Het maximum is € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats.

Let op: de regeling is niet direct toepasbaar voor uitzendondernemingen die zelf geen leerbedrijf zijn. Wel kan een opdrachtgever een intermediair of uitzendbureau machtigen voor de aanvraag en het voeren van de administratie. Met de opdrachtgever kun je afspraken maken over de verdeling van de subsidie.

Wanneer aanvragen?
3 juni – 17 september 2024
Meer informatie

Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg

Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg is om ervoor te zorgen dat werkzoekenden en werkenden makkelijker een baan vinden of houden. Een erkend leerbedrijf kan de steun aanvragen. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden komt in aanmerking .De opleiding waarvoor een vergoeding ontvangen kan duurt maximaal 40 weken. De steun is maximaal € 2700 voor elke praktijkplaats. Als de praktijkplaats korter duurt dan 40 weken of als er minder dan 40 weken begeleid is, wordt de steun naar verhouding verlaagd.

Wanneer aanvragen?
1 december 2023 t/m 12 januari 2024
Meer informatie

Startersbeurs (gemeente)

Als werkgever kun je een Startersbeurs aanvragen om jong personeel (18-26 jaar) zes maanden het vak te laten leren in jouw bedrijf. Voorwaarde is dat de gemeente waarin de jongere woont meedoet aan de Startersbeurs. De voorwaarden verschillen per gemeente. Werknemers ontvangen minimaal € 700 per maand en sparen nog eens € 100 per maand. Aan het eind van de periode dat ze in het bedrijf werken, krijgen ze dat spaargeld. Dit spaargeld kunnen ze gebruiken voor scholing, een cursus of een certificeringstraject. Kandidaten ontvangen de steun via de werkgever. Werkgevers ontvangen van de gemeente € 500 per maand. Dit geld is voor de kosten voor het begeleiden van de jongere.

Wanneer aanvragen?
Hele jaar door, voorwaarden verschillen per gemeente.
Meer informatie

Flexmarkt themanummer opleiden

Download het digimagazine van Flexmarkt met als thema Opleiding & Ontwikkeling. De artikelen in dit thema-nummer gaan over actuele onderwerpen als:

    • Waarom zakken de SEU-slagingspercentages en wat kun je eraan doen?
    • 8 bewezen opbrengsten van opleiden & trainen
    • Pionieren met zij-instromers
    • Huiswerk voor ABU-leden; hoe de ABU leden toetst op hun interne opleidingsbeleid

 

Flexmarkt digimagazine Opleidingen, november 2023

Over Auteur

Annet Maseland is freelance-redacteur van Flexmarkt

Reageer