De ingenieur, verpleegkundige en onderwijzer blijven tot 2028 schaars

0

De arbeidsmarkt wordt tot 2028 ruimer, maar aan sommige beroepen blijft een tekort, blijkt uit de prognose van ROA. De prognoses zijn voor mbo4’ers beter dan voor bachelor-gediplomeerden.

In het vandaag verschenen rapport “De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2028” staan de arbeidsmarktprognoses tot 2028 uitgewerkt naar sector, opleidingstype en beroepsgroep. Het onderzoek wordt om het jaar uitgevoerd door onderzoeksinstituut ROA.

Knelpunten voor werkgevers

De economische groei zal tot 2028 naar verwachting lager zijn. Toch blijft de arbeidsmarkt de komende jaren krap voor technici, zorgpersoneel en onderwijzend personeel. Dit ondanks de groeiende aantallen gediplomeerden uit die richtingen die de arbeidsmarkt instromen. Werkgevers zullen moeite houden om geschikt personeel te vinden voor de functies van artsen, verpleegkundigen, docenten in het basisonderwijs, leidsters kinderopvang, ingenieurs, en juristen.

Tegenover deze structurele krapte, staat dat de arbeidsmarkt voor veel andere beroepen ruimer zal worden. Zo wordt voor ICT-beroepen een afname van de werkgelegenheid voorspeld. Een verklaring is dat deze specialisten over de volle breedte van de arbeidsmarkt ingezet worden en dus ook effecten ondervinden van minder gunstige economische vooruitzichten in andere sectoren dan alleen de ICT. De vraag naar ICT’ers is lastig te voorspellen, omdat de opleidingsachtergrond van werkenden met dit beroep zeer divers is. Zo neemt de vraag naar software- en applicatieontwikkelaars bijvoorbeeld wel toe.

Arbeidsmarkt voor mbo-4 gunstig

In de periode van 2023 tot 2028 zullen naar verwachting ruim 1,5 miljoen gediplomeerden de arbeidsmarkt instromen. Bijna 60% van deze gediplomeerden zal uit het hoger onderwijs komen en dan voornamelijk van het hbo. Dit leidt de komende jaren geleidelijk tot oplopende knelpunten in de personeelsvoorziening van mbo4-gediplomeerden, omdat het grootste deel van de beroepsbevolking die met pensioen gaat mbo-geschoold is. Zo blijkt uit het nieuwe RAO-rapport.

De arbeidsmarktprognoses voor mbo4-gediplomeerden zijn tot 2028 dan ook gunstiger dan voor bachelor gediplomeerden. De prognoses voor master-gediplomeerden blijven daarentegen wel gunstig. Bakens legt uit dat “er zeker sprake is van “skills-upgrading” waarbij werkenden die met pensioen gaan vervangen worden door iemand met een hoger opleidingsniveau, maar theoretisch geschoolde bachelors zijn niet altijd geschikt voor de praktisch ingerichte beroepen voor mbo4-gediplomeerden.”

Dit betekent niet dat bachelor gediplomeerden werkloos zullen worden. “Wij verwachten dat zij iets meer moeite zullen hebben een passende baan te vinden en dat de arbeidsvoorwaarden zullen tegenvallen ten opzichte van de afgelopen jaren. Daarnaast mag je ook verwachten dat de loonverschillen tussen mbo4-gediplomeerden en bachelor- en mastergediplomeerden kleiner worden”, aldus Bakens.

Het rapport “De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2028” is hier te downloaden.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer