Pas in september weten we welke thema’s ‘controversieel’ zijn

0

De Tweede Kamer buigt zich in september over de vraag welke dossiers controversieel verklaard moeten worden nu het kabinet demissionair is. 

Dat heeft Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) in overleg met de Tweede Kamer besloten. In september stemt de Tweede Kamer over welke beleidsthema’s controversieel worden verklaard. Controversieel betekent  dat wetsvoorstellen niet worden behandeld tot er een nieuw kabinet is.

Certificeringsplicht, hervorming arbeidsmarkt

Het kabinet is bezig met een groot aantal thema’s die raken aan de arbeidsmarkt en de uitzendbranche. Zo ligt er een plan om een certificeringsplicht in te voeren. Dat plan is wegens kritiek van de Raad van State tot nader order uitgesteld. Minister van Gennip (SZW) werkt aan regelgeving die moet verduidelijken wanneer sprake is van schijnzelfstandigheid.

Ook ligt er een wetsvoorstel voor hervormingen van de arbeidsmarkt waarmee de verschillen tussen vast en flex kleiner worden. Zo gaan de oproepcontracten verdwijnen, net als de tussenpoos in de ketenbepaling. Ook worden de fases van uitzendcontracten korter. Fase A gaat van 78 weken naar 52 weken en fase B van 6 contracten in 4 jaar naar 6 contracten in 2 jaar. Dit staat overigens ook al in de laatste uitzend-cao.

De arbeidsmarkthervormingen worden geregeld via de Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten. Deze wet is op 9 juli – dus na de val van het kabinet – nog in internetconsultatie gegaan.

Minister Van Gennip heeft op LinkedIn laten weten ook “als demissionair minister samen met werkgevers en werknemers zich vol te blijven inzetten om de grote kwesties aan te pakken”.

Over Auteur

Annet Maseland is freelance-redacteur van Flexmarkt

Reageer