Veel WW en arbeidsongeschiktheid in oostelijk Nederland

0

Gemeenten met naar verhouding veel mensen met een werkloosheidsuitkering en veel mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, zijn in juni 2011 vooral te vinden in het oostelijk deel van Nederland. Dit meldt het CBS.

Personen met een bijstandsuitkering daarentegen komen verhoudingsgewijs veel voor in de grotere steden, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vooral in Groningen en Limburg

Gemeenten met een bovengemiddeld aandeel personen met een uitkering als gevolg van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid zijn voornamelijk te vinden in de provincies Groningen, Limburg en in delen van Overijssel, Drenthe en Gelderland. In de meer westelijke provincies komt dit amper boven het landelijk gemiddelde uit.

Uitschieters in Limburg

De arbeidsongeschiktheid heeft in Heerlen en Brunssum uitschieters. In juni 2011 ontvingen meer dan 120 per 1 000 personen daar een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Landelijk lag dit 50 personen lager. In Venlo werden naar verhouding veel WW-uitkeringen verstrekt, 33 per 1 000 personen. Gemiddeld was dit 22 per 1.000 personen. 

Relatief veel Wajong-uitkeringen in Noord-Nederland

In juni 2011 zijn er in Nederland meer gemeenten met een bovengemiddeld aandeel personen met een Wajong-uitkering dan in juni 2010. Veel van deze gemeenten zijn te vinden in Groningen, Friesland en Drenthe. De echte uitschieters liggen ergens anders. Zo ontvingen in juni 2011 in Gennep (Limburg) en Zoeterwoude (Zuid-Holland) respectievelijk 62 en 55 per 1.000 personen een Wajong-uitkering. In kleine gemeenten kan de aanwezigheid van een zorginstelling dergelijke uitschieters veroorzaken. 

Groei bijstandsuitkeringen in grote steden

In grotere steden wonen naar verhouding veel mensen met bijstand. Uitschieter is de gemeente Rotterdam. Het aandeel personen met bijstand steeg daar tussen juni 2010 en juni 2011 van 92 tot 96 per 1 000 personen. Gemiddeld in Nederland was dit 36 per 1 000 personen. Ook in de drie andere grote steden nam het beroep op de bijstand toe. In Amsterdam steeg het van 73 naar 76 per 1.000 personen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer