Geen loonsverhoging in onderwijs

0

Leraren en andere medewerkers in het onderwijs krijgen geen loonsverhoging. Wel krijgt het ondersteundend personeel een hogere eindejaarsuitkering.

Dit is afgesproklen in de nieuwe cao waarover vakbonden met werkgevers overeenstemming hebben bereikt.

In de cao is ook opgenomen dat leraren die zonder bevoegdheid voor de klas staan twee jaar de tijd krijgen om hun diploma te halen.

Kortere zomervakantie

Het plan van onderwijsminister Marja van Bijsterveldt om de zomervakantie in het voortgezet onderwijs terug te schroeven van zeven naar zes weken was groot punt van discussie in de cao-onderhandelingen. Eerder was al afgesproken dat scholen ter compensatie voor hun leerlingen vijf snipperdagen konden inroosteren. In de nieuwe cao staat dat docenten op deze dagen ook vrij zijn en deze dagen dus niet – zoals eerder het plan was – moeten inzetten om bijvoorbeeld vergaderingen of studiedagen te beleggen.

Vakbonden en werkgevers gaan de komende tijd onderzoeken of leraren buiten de vastgestelde vakanties ook een persoonlijk vakantiedagenbudget kunnen krijgen, zodat zij een deel van hun vrije dagen beter op hun privésituatie kunnen afstemmen. Afspraken hierover zouden in de volgende cao opgenomen kunnen worden.

De cao gaat in op 1 augustus en heeft een looptijd van een jaar. Onder de cao vallen ruim honderdduizend werknemers.

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer