Adecco Nederland kan tij nog niet keren

0

Adecco Nederland heeft in het tweede kwartaal de omzet opnieuw stevig zien dalen. De inkomsten zijn met meer dan 10% afgenomen. Wereldwijd boekt Adecco Group een lichte omzetdaling, maar wel een verbetering van het resultaat.

Wereldwijd is de omzet van Adecco in het eerste halfjaar met 2% gekrompen tot € 11.568 (11.744) miljoen en met 3% wanneer factoren als wisselkoersen en overnames buiten beschouwing blijven. ‘Met name in Europa vertraagt de groei’, aldus de groep in het halfjaarverslag. Dat komt mede doordat in het tweede kwartaal van vorig jaar de groei juist erg groot was. ‘Maar dit weerspiegelt ook de aanhoudend zwakke auto- en maakindustrie.’

Marge weer vergroot

De brutowinst is verbeterd tot € 2.208 (2.140) miljoen. Door prijsbeleid en focus op het dienstenpakket is de brutomarge verbeterd tot 19% (was 18,3%). Daarmee is die marge al voor het vierde achtereenvolgende kwartaal vergroot. Adecco noemt focus op meer waarde toevoegende oplossingen, de uitrol van een waardegebaseerd prijsmodel en de krappe arbeidsmarkten als voornaamste oorzaken.

België doet het beter dan Nederland

In Nederland had Adecco in het eerste kwartaal te maken met een krimp van meer dan 10% en dat is in het tweede kwartaal zo gebleven: over de eerste zes maanden van 2019 rapporteert het bedrijf nog altijd een omzetdaling die procentueel gezien in de dubbele cijfers zit. Adecco schrijft dat toe aan de zachtere arbeidsmarkt en aan de keuze om minder te focussen op volume en meer op waarde. De Benelux noteert een afname van 11%; België doet het iets beter dan Nederland met een omzetdaling van minder dan 10%. In de Regio Benelux & Scandinavië is de omzet in de eerste helft van het jaar met 7% gedaald naar € 948 (1.041) miljoen. Noord-Europa doet het wat beter dan ons land, met een krimp van 3%. Het operationeel resultaat in de regio is (zonder eenmalige factoren) verbeterd tot € 27 (23) miljoen.

In mei haalde Adecco Nederland Rob van Dusseldorp aan boord als nieuwe CFO. Hij heeft procesoptimalisatie als een van zijn opdrachten meegekregen.

Medische en technische professionals in trek

Wereldwijd gezien is in de categorie ‘professional staffing’ vooral de omzet uit het leveren van medisch en technisch personeel gestegen. Financieel en juridisch geschoolde professionals leverden 1% minder omzet op. Bij ‘general staffing’ liep de omzet uit het bemiddelen in industrieel personeel met 5% terug, terwijl kantoorpersoneel 2% meer opleverde. De aanvullende diensten uitbesteding en loopbaanontwikkeling zaten met 22% omzetstijging in de lift, al hebben ze met € 347 mln nog een bescheiden aandeel in de totale omzet.

Over Auteur

Reageer