Registratieplicht uitzendbureaus weer uitgesteld

0

Na twee keer eerder de ingangsdatum te hebben opgeschoven, is de registratieplicht voor uitzendbureaus opnieuw uitgesteld. Het ministerie van Sociale Zaken gaat ervan uit dat de registratieplicht nu op 1 juli 2012 in werking zal treden.

Het wetsvoorstel dat de Tweede Kamer 6 maart aanvaard heeft, gaat om een wijziging van de ‘Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen’.

De wetswijziging zou oorspronkelijk 1 januari ingaan, maar werd verschoven naar 1 april. Nu blijkt de registratieplicht pas “naar verwachting” per 1 juli dit jaar in werking te treden.

De wetswijziging houdt in dat uitzendbureaus zich verplicht moeten registreren als uitzendbureau. Als de bureaus niet geregistreerd staan in het Handelsregister, kunnen zij rekenen op een boete. Dit geldt ook voor bedrijven die personeel via ongeregistreerde uitzendbureaus inhuren. De boete bedraagt de eerste keer 12.000 euro per werknemer. De tweede keer wordt de boete verhoogd naar 24.000 euro per werknemer en bij een derde overtreding bedraagt de boete 36.000 per werknemer, schrijft de NBBU.

Malafide

De registratieplicht voor uitzendbureaus is een nieuwe stap om malafide uitzendbureaus en uitbuiting van werknemers aan te pakken en een aanvulling op het systeem van certificering van de uitzendbranche zelf. Als uitzendbureaus bekend zijn, kan de uitzendsector vervolgens de certificering regelen. De branche bestrijdt hiermee fraude en malafide praktijken. 

Vergunningsplicht

Er is ook gesproken over vergunningsplicht voor uitzendbureaus, maar Minister Kamp wil eerst zien of het mogelijk is om met de registratieplicht het probleem van malafide uitzendbureaus op te lossen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer