Rotterdam levert blauwdruk opvang arbeidsmigranten

0

Om te voorkomen dat in Nederland nieuwe problemen ontstaan rond immigratie, heeft de Rotterdamse PvdA-wethouder Hamit Karakus een blauwdruk gemaakt over de opvang van nieuwe arbeidsmigranten.

Karakus heeft het plan woensdag overhandigd aan partijgenoot en minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De notitie, gemaakt in samenwerking met de ambtenaren van Asscher, is wat Karakus betreft de handleiding voor heel Nederland nu een nieuwe stroom Bulgaren en Roemenen wordt verwacht. Rotterdam gaat deze in ieder geval hanteren bij de komst van de nieuwkomers. ‘De komst van een omvangrijke groep nieuwe migranten vraagt het nodige van de lokale samenleving en overheid. Er gaan zowel wenselijke als onwenselijke verschijnselen, zowel kansen als bedreigingen mee gepaard’, staat in de notitie.

Alles staat of valt met de inschrijving van de nieuwe arbeiders, hoe lang ze ook blijven. Dan pas kunnen instanties voorkomen dat mensen op het werk worden uitgebuit of dat ze slachtoffer worden van huisjesmelkers. Ook kan effectiever worden ingegrepen als migranten betrokken raken bij criminaliteit. Rotterdam maakte de nota omdat het als havenstad en economische motor van Nederland van oudsher veel ervaring heeft met arbeidsmigranten. Ook is Rotterdam koploper in de aanpak van malafide uitzendbureaus.

In de blauwdruk wordt een onderscheid gemaakt tussen arbeidsmigranten die kort verblijven, migranten die hoog zijn opgeleid en langer verblijven, vestigingsmigranten en zogeheten footloose migranten die slecht Nederlands spreken, steeds vaker langere tijd in Nederland verblijven, maar wel vaak heen en weer reizen. Die laatste groep bestaat vooral uit Bulgaren. De havenstad telt nu naar schatting tussen de 30 duizend en 50 duizend arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa.

Karakus, zelf op zijn zevende als zoon van een arbeidsmigrant naar Nederland gekomen, vindt dat nieuwe groepen mensen zo snel mogelijk moeten integreren. Dat betekent niet alleen de taal leren, maar vooral ook vertellen hoe het in Nederland werkt. Hij wil voorkomen dat net zo wordt omgesprongen als met eerdere migranten, zoals de Italianen en Spanjaarden in de jaren zestig en de Turken en Marokkanen in de jaren zeventig.

Asscher noemde het in een reactie goed dat gemeenten actief bezig zijn met het probleem van de arbeidsmigratie. Hijzelf heeft er al diverse malen op gewezen dat dit verschijnsel ook schaduwkanten kent. Volgens de minister komt er in Brussel ook steeds meer aandacht voor. Asscher houdt maandag een grote EU Arbeidsmigrantenconferentie in Den Haag.

Lees in het juli/augustusnummer van Flexmarkt meer over de Rotterdamse aanpak uitzendbureaus, waarin ook wethouder Hamit Karakus aan het woord komt.

Bron: ANP

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer